Sąd Obwodowy we Wleniu

Sygnatura
83/93/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy organizacyjne Sądu, 1857-1943, sygn. 1-60 2. Sprawy personalne Sądu, 1856-1943, sygn. 61-138 3. Sprawy finansowe, gospodarcze i administracyjne, 1880-1942, sygn. 139-207 4. Sprawy urzędów stanu cywilnego, 1903-1928, sygn. 208-220 5. Sprawy sądownictwa karnego i cywilnego, 1900-1942, sygn. 221-282 6. Akta gruntowe, 1886-1942, sygn. 283-295

Dzieje twórcy:

Sądy obwodowe ("Amtsgericht") utworzono w państwie pruskim w 1879 r. w miejsce sądów miejskich, dworskich i innych. Posidały one charakter sądów pierwszej instancji. Załatwiały sprawy z zakresu orzecznictwa karnego i cywilnego, prowadziły rejestry zrzeszeń i przedsiębiorstw oraz wszelkie sprawy gruntowe, a więc ich sprzedaż, kupno, dzierżawę oraz rejestr gruntów; ponadto prowadziły sprawy spadkowe (testamenty). Sąd działał do maja 1945 r. Sąd Obwodowy we Wleniu zasięgiem swego działania obejmował miasto oraz okoliczne miejscowości.

Daty skrajne:

[1856 - 1878] 1879 - 1943

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1856-1878, 1879-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Lähn

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

295

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

295

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak