Sąd Obwodowy w Lubawce

Sygnatura
83/95/0
Liczba serii
40
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Organizacja i zarządzanie, 1827-1945, sygn. 1-37 2. Stosunki personalne, 1879-1945, sygn. 38-104 3. Sprawy cywilne: powszechny wymiar sprawiedliwości, 1885-1944, sygn. 105-111 4. Sprawy cywilne: powszechny ustrój sądowy, 1891-1945, sygn. 112-134 5. Sprawy cywilne: organizacja sądownictwa, 1884-1939, sygn. 135-138 i 3690 6. Sprawy cywilne: obywatelskie prawo własności [fundacje i stypendia], 1756-1944, sygn. 139-206 7. Sprawy cywilne: testamenty, 1727-1945, sygn. 207-990 8. Sprawy cywilne: prawo handlowe, 1883-1945, sygn. 991-1045 i 3689 9. Sprawy cywilne: postępowanie sądowe w sporach cywilnych, 1883-1944, sygn. 1046-1055 10. Sprawy cywilne: postępowanie sądowe w sprawach dobrowolnej jurysdykcji, 1815-1944, sygn. 1056-1078 11. Sprawy cywilne: sprawy stanu cywilnego i duplikaty ksiąg kościelnych, 1794-1938, sygn. 1079-1127 12. Sprawy cywilne: rejestry, 1862-1945, sygn. 1128-1198 13. Sprawy cywilne: notariusze i notariat, 1911-1935, sygn. 1199-1200 14. Sprawy cywilne: sądownictwo wiejskie, 1918-1934, sygn. 1201 15. Sprawy cywilne: akta gruntowe, 1675-1945, sygn. 1202-3427 16. Sprawy cywilne: sprawy katastralne, 1872-1941, sygn. 3428 17. Sprawy cywilne: depozyty, 1883-1942, sygn. 3483-3485 18. Sprawy karne, 1880-1944, sygn. 3486-3548 19. Sprawy finansowe, 1880-1944, sygn. 3549-3591 20. Kultura i opieka społeczna, 1860-1944, sygn. 3592-3617 21. Sprawy gospodarcze, 1852-1945, sygn. 3618-3626 22. Gospodarka rolna i leśna, 1793-1945, sygn. 3627-3680 23. Sprawy wojskowe i zagraniczne, 1883-1944, sygn. 3681-3688

Dzieje twórcy:

Sądy obwodowe ("Amtsgericht") utworzono w państwie pruskim w 1879 r. w miejsce sądów miejskich, dworskich i innych. Posidały one charakter sądów pierwszej instancji. Załatwiały sprawy z zakresu orzecznictwa karnego i cywilnego, prowadziły rejestry zrzeszeń i przedsiębiorstw oraz wszelkie sprawy gruntowe, a więc ich sprzedaż, kupno, dzierżawę oraz rejestr gruntów; ponadto prowadziły sprawy spadkowe (testamenty). Dnia 15 sierpnia 1943 r. Sąd Obwodowy w Lubawce został przekształcony w filię Sądu Obwodowego w Kamiennej Górze. Swoją działaność zakończył w maju 1945 r.

Daty skrajne:

[1675 - 1878] 1879 - 1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1675-1878, 1879-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Liebau

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3690

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3690

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

58.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

58.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak