Sąd Obwodowy w Chełmsku Śląskim

Sygnatura
83/296/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta gruntowe, 1748-1945, sygn. 1-1541, 2107-2109 2. Sprawy spadkowe, 1748-1945, sygn. 1542-2059 3. Rejestry i akta generalne, 1862-1945, sygn. 2060-2106

Dzieje twórcy:

Sądy obwodowe ("Amtsgericht") utworzono w państwie pruskim w 1879 r. w miejsce sądów miejskich, dworskich i innych. Posiadały one charakter sądów pierwszej instancji. Załatwiały sprawy z zakresu orzecznictwa karnego i cywilnego, prowadziły rejestry zrzeszeń i przedsiębiorstw oraz wszelkie sprawy gruntowe, a więc sprzedaż, kupno, dzierżawę oraz rejestr gruntów; ponadto prowadziły sprawy spadkowe (testamenty). Sąd działał do maja 1945 r. Zakres terytorialny działania Sądu obejmował następujące miejscowości: Chełmsko Śląskie (Schömberg), Błażejów (Tannengrund), Kochanów (Trautliebersdorf), Wójtowa (Voigtsdorf), Okrzeszyn (Albendorf), Uniemyśl (Berthelsdorf), Błażkowa (Blasdorf), Olszyny (Erlendorf), Gorzeszów (Görtelsdorf), Dobromyśl (Kindelsdorf), Jawiszów (Klein Hennersdorf), Olszyny (Kratzbach i Leuthmannsdorf), Gajno (Neuen Hauser). Ponieważ poza gruntowymi, spadkowymi i niektórymi rejestrami, praktycznie nie zachowały się inne akta tego Sądu, w tym zwłaszcza organizacyjno-administracyjne, nic nie można powiedzieć o jego strukturze wewnętrznej oraz działalności.

Daty skrajne:

1748 - 1945

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1748-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Schömberg

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany warunkowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

2145

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

35.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak