Sąd Obwodowy w Mirsku

Sygnatura
83/519/0
Liczba serii
12
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta generalia, 1730-1945, sygn. 1-210 2. Księgi gruntowe, 1851-1907, sygn. 211-226 3. Akta gruntowe, 1749-1944, sygn. 227-3616 4. Księgi niw, 1872-1943, sygn. 3617-3671 5. Wykaz podatków od budynków, 1872-1941, sygn. 3672-3733 6. Sprawy spadkowe i majątkowe, 1789-1928, sygn. 3734-4019 7. Zaprzysięganie w sądach wiejskich, 1770-1848, sygn. 4020-4029 8. Depozyty, 1842-1849, sygn. 4030-4035 9. Sprawy procesowe - karne, 1825-1865, 1911-1942, sygn. 4036-4075 10. Jurysdykcja dobrowolna, 1808-1899, sygn. 4076-4088 11. Protokoły sądownictwa rozjemczego, 1854-1940, sygn. 4089-4095 12. Rejestracja stowarzyszeń, związków, firm, 1887-1943, sygn. 4096-4121

Dzieje twórcy:

Sądy obwodowe ("Amtsgericht") utworzono w państwie pruskim w 1879 r. w miejsce sądów miejskich, dworskich i innych. Posiadały one charakter sądów pierwszej instancji. Załatwiały sprawy z zakresu orzecznictwa karnego i cywilnego, prowadziły rejestry zrzeszeń i przedsiębiorstw oraz wszelkie sprawy gruntowe, a więc ich sprzedaż, kupno, dzierżawę oraz rejestr gruntów; ponadto prowadziły sprawy spadkowe (testamenty). Sąd działał do maja 1945 r.

Daty skrajne:

[1730] 1879 - 1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1730-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Friedeberg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

5522

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4121

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

67.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

60.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Przejęto z AP O/Kamieniec Ząbkowicki, ewidencyjnie w 2004 roku, fizycznie w 2006 roku.