Sąd Obwodowy w Oławie

Sygnatura
82/573/0
Liczba serii
22
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy ogólne (generalia). /1693-1936/ 1-36 2. Procesy cywilne. /1783-1936/ 37-44 3. Upadłości i przymusowe licytacje. /1849-1920/ 45-57 4. Umorzenie długów. /1936-1942/ 58 5. Rejestry i akta procesów karnych. /1894-1943/ 59-75 6. Akta cywilne i niesporne. /1804-1882/ 76-102 7. Księgi ławnicze. /1701-1876/ 103-123 8. Księgi gruntowe. /1726-1857/ 124-161 9. Akta gruntowe. /1738-1942/ 162-174 10. Księgi pomiarów geodezyjnych (księgi niw) /1873-1909/ 175-182 11. Wykazy podatku od budynków. /1910-1940/ 183-186 12. Akta uwłaszczeniowe. /1810-1896/ 187-229 13. Rejestry firm i stowarzyszeń. /1897-1937/ 230-244 14. Duplikaty ksiąg kościelnych, wtórniki /1826-1891/ 245-289 rejestrów stanu cywilnego i potwierdzenia żydowskich i dysydenckich aktów stanu cywilnego. 15. Testamenty. /1795-1910/ 290-1043 16. Akta spadkowe. /1739-1917/ 1044-1186 17. Ubezwłasnowolnienia. /1877-1900/ 1187-1188 18. Księgi sierot i akta opiekuńcze. /1748-1940/ 1189-1210 19. Rejestry spraw z zakresu prawa rodzinnego. /1910-1939/ 1211 20. Przymusowa kuratela. /1900-1901/ 1212 21. Fundacje. /1816-1877/ 1213-1214 22. Dopływ - księgi gruntowe. 1-538 Część wydzielona w trakcie porządkowania Sądu Obwodowego we Wrocławiu - nie uporządkowana. Ok.. 1500 j.a.

Dzieje twórcy:

Na podstawie ustawy z 27.01.1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie i powołano sądy obwodowe (Amtsgerichte), jako sądy I instancji. Załatwiały one sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, sprawy z tytułu umowy najmu, sprawy wykroczeń w czasie podróży, sprawy zajęcia bydła, szkód wyrządzonych przez zwierzęta i w czasie polowań, sprawy alimentacyjne, roszczenia z tytułu podeszłego wieku, sprawy adopcji, opiekuństwa, spadkowe, testamentowe, ksiąg i akt gruntowych. Prowadziły rejestry zrzeszeń i sprawy samodzielnych gospodarstw chłopskich. Kompetencji sądów obwodowych podlegały również sprawy karne zagrożone karą do 6 miesięcy więzienia z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora, sprawy wielkich kradzieży i paserstwa, sprawy recydywy w oszustwie i kradzieży, o ile poszkodowany nie wnosił sprzeciwu.

Daty skrajne:

1693 - 1945

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1693-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Ohlau

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Nie jest udostępniany

Ogółem jednostek archiwalnych:

4614

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2387

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

2172

Ogółem metrów bieżących

120.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

66.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

54.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
brak pomocy Nie 2172 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak