Sąd Obwodowy w Strzelinie

Sygnatura
82/577/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta ogólne (generalia). /1843-1849/ 2. Księgi ławnicze. /1743-1824/ 3. Księgi gruntowe: a/ dóbr rycerskich /1638-1840/ b/ kopalń /1898-1921/ c/ miejskie i wiejskie /1764-1944/ 4. Akta gruntowe: a/ ogólne /1752-1872/ b/ dóbr rycerskich / 1802-1879/ c/ miejskie i wiejskie. /1777-1844/ 5. Wykazy właścicieli gruntów. /XIX w./ 6. Testamenty. /1849-1863/ 7. Rejestry testamentów. /1772-1906/ 8. Rejestry spraw spadkowych. /1865-1921/ 9. Rejestry spraw rodzinnych, opieka i kuratela. /1850-1909/ 10. Księgi zagród dziedzicznych. /1960-1943/ 11. Depozyty. /1859-1867/ 12. Rejestry stowarzyszeń, firm handlowych i związków. /1900-1938/

Dzieje twórcy:

Na podstawie ustawy z 27.01.1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie i powołano sądy obwodowe (Amtsgerichte), jako sądy I instancji. Załatwiały one sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, sprawy z tytułu umowy najmu, sprawy wykroczeń w czasie podróży, sprawy zajęcia bydła, szkód wyrządzonych przez zwierzęta i w czasie polowań, sprawy alimentacyjne, roszczenia z tytułu podeszłego wieku, sprawy adopcji, opiekuństwa, spadkowe, testamentowe, ksiąg i akt gruntowych. Prowadziły rejestry zrzeszeń i sprawy samodzielnych gospodarstw chłopskich. Kompetencji sądów obwodowych podlegały również sprawy karne zagrożone karą do 6 miesięcy więzienia z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora, sprawy wielkich kradzieży i paserstwa, sprawy recydywy w oszustwie i kradzieży, o ile poszkodowany nie wnosił sprzeciwu.

Daty skrajne:

1638 - 1944

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1638-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht zu Strehlen

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Nie jest udostępniany

Ogółem jednostek archiwalnych:

528

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

528

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

24.2

Ogółem opracowanych metrów bieżących

24.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak