Sąd Obwodowy w Twardogórze, pow. sycowski

Sygnatura
82/580/0
Liczba serii
23
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy ogólne /1834-1944/ 1-238 2. Rejestry i akta procesów cywilnych. /1891-1942/ 239-260 3. Sprawy upadłościowe. /1923-1938/ 261-266 4. Rejestry i akta procesów karnych. /1910-1944/ 267-335 5. Akta cywilne niesporne. /1847-1901/ 336-338 6. Akta ogólne urzędu ksiąg gruntowych. /1873-1899/ 339-340 7. Księgi ingrosacyjne. /1769-1828/ 341-351 8. Księgi ławnicze. /1580-1824/ 352-367 9. Księgi gruntowe. /1744-1831/ 368-369 10. Akta gruntowe. /1825-1944/ 370-3496 11. Wykazy podatku od budynków. /1873-1937/ 3497-3622 12. Księgi pomiarów geodezyjnych. /1873-1939/ 3623-3687 13. Księgi zagród dziedzicznych. /1770-1944/ 3688-3722 14. Konsensy, kontrakty kupna - sprzedaży i podział majątku. /1749-1798/ 3723-3726 15. Akta uwłaszczeniowe. /1834-1910/ 3727-3740 16. Sprawy majątkowe i osiedleńcze. /1803-1944/ 3741-3747 17. Rejestry stowarzyszeń i firm. /1895-1944/ 3748-3886 18. Wtórniki metryk stanu cywilnego. /1847-1937/ 3887-3894 19. Testamenty. /1810-1944/ 3895-4172 20. Akta spadkowe i umowy majątkowe. /1856-1944/ 4173-4221 21. Akta opiekuńcze. /1804-1944/ 4222-4259 22. Rejestry spraw z zakresu prawa rodzinnego. /1900-1932/ 4260-4263 23. Zmiana nazwisk. /1930-1931/ 4264 Akta nie uporządkowane. /1580-1944/ 1100 j.a.

Dzieje twórcy:

Na podstawie ustawy z 27.01.1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie i powołano sądy obwodowe (Amtsgerichte), jako sądy I instancji. Załatwiały one sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, sprawy z tytułu umowy najmu, sprawy wykroczeń w czasie podróży, sprawy zajęcia bydła, szkód wyrządzonych przez zwierzęta i w czasie polowań, sprawy alimentacyjne, roszczenia z tytułu podeszłego wieku, sprawy adopcji, opiekuństwa, spadkowe, testamentowe, ksiąg i akt gruntowych. Prowadziły rejestry zrzeszeń i sprawy samodzielnych gospodarstw chłopskich. Kompetencji sądów obwodowych podlegały również sprawy karne zagrożone karą do 6 miesięcy więzienia z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora, sprawy wielkich kradzieży i paserstwa, sprawy recydywy w oszustwie i kradzieży, o ile poszkodowany nie wnosił sprzeciwu.

Daty skrajne:

[1579-1878] 1879-1944

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1579-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Festenberg

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

5358

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4258

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

69.7

Ogółem opracowanych metrów bieżących

66.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Brak danych 4258 j.a.
spis roboczy Brak danych dla ok.1100 j.a.

Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu (od 01.02.2024 r.)