Sąd Obwodowy w Wołowie

Sygnatura
82/582/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Księgi gruntowe. /1939-1941/ 1 2. Akta gruntowe. /1631-1944/ 2-4540 3. Rejestry barek odrzańskich. /1741-1938/ 4541-4546 4. Sprawy spadkowe. /1845-1939/ 4547-4663 5. Testamenty. /1872-1944/ 4664-6221 6. Akta spraw karnych młodocianych Niemców /1631-1945/ 6222-6260 zgromadzone u kierownika wykonawczego Sądu. Akta pochodzą z prokuratur i sądów z terenów całej III Rzeszy. Akta nie uporządkowane. /1631-1945/ 14 j.a.

Dzieje twórcy:

Na podstawie ustawy z 27.01.1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie i powołano sądy obwodowe (Amtsgerichte), jako sądy I instancji. Załatwiały one sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, sprawy z tytułu umowy najmu, sprawy wykroczeń w czasie podróży, sprawy zajęcia bydła, szkód wyrządzonych przez zwierzęta i w czasie polowań, sprawy alimentacyjne, roszczenia z tytułu podeszłego wieku, sprawy adopcji, opiekuństwa, spadkowe, testamentowe, ksiąg i akt gruntowych. Prowadziły rejestry zrzeszeń i sprawy samodzielnych gospodarstw chłopskich. Kompetencji sądów obwodowych podlegały również sprawy karne zagrożone karą do 6 miesięcy więzienia z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora, sprawy wielkich kradzieży i paserstwa, sprawy recydywy w oszustwie i kradzieży, o ile poszkodowany nie wnosił sprzeciwu.

Daty skrajne:

1631 - 1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1631-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Wohlau

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6273

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6259

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

70.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

69.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 6259 j.a.
spis roboczy Tak 14 j.a.