Sąd Obwodowy w Żmigrodzie, pow. milicki

Sygnatura
82/584/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Generalia w zakresie spraw stanu cywilnego. /1839-1910/ 1-2 2. Akta stanu cywilnego ewangelików i katolików. /1810-1935/ 3-136, 153 3. Akta stanu cywilnego żydów. /1860-1910/ 137-146 4. Akta stanu cywilnego dysydentów. /1847-1866/ 147-150 5. Wystąpienia z kościoła. /1909-1938/ 151-152 6. Dokumenty kupna i sprzedaży majątków. /1545-1728/ 1-10 Rep. 223b 19.06 nr 1-2 Akta nie uporządkowane. /1879-1938/ 2 j.a.

Dzieje twórcy:

Na podstawie ustawy z 27.01.1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie i powołano sądy obwodowe (Amtsgerichte), jako sądy I instancji. Załatwiały one sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, sprawy z tytułu umowy najmu, sprawy wykroczeń w czasie podróży, sprawy zajęcia bydła, szkód wyrządzonych przez zwierzęta i w czasie polowań, sprawy alimentacyjne, roszczenia z tytułu podeszłego wieku, sprawy adopcji, opiekuństwa, spadkowe, testamentowe, ksiąg i akt gruntowych. Prowadziły rejestry zrzeszeń i sprawy samodzielnych gospodarstw chłopskich. Kompetencji sądów obwodowych podlegały również sprawy karne zagrożone karą do 6 miesięcy więzienia z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora, sprawy wielkich kradzieży i paserstwa, sprawy recydywy w oszustwie i kradzieży, o ile poszkodowany nie wnosił sprzeciwu.

Daty skrajne:

1879 - 1938

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1879-1938.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Trachenberg Kreis Militsch

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Nie jest udostępniany

Ogółem jednostek archiwalnych:

155

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

154

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

1

Ogółem metrów bieżących

3.1

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.05

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
brak pomocy Nie 1 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 154 j.a.