Urząd Stanu Cywilnego w Niemczy

Sygnatura
82/1641/0
Daty skrajne
1874 - 1938
Liczba serii
3
Liczba skanów
4653

Zawartość:

1. Księgi Urodzeń. /1874-1877, 1879-1892, 1894-1907, 1909-1917/ 2. Księgi Małżeństw. /1874-1880, 1882-1903, 1908-1924, 1927, 1929-1933, 1935, 1937-1938/ 3. Księgi Zgonów. /1874-1918, 1920-1935, 1937-1938/

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego zostały utworzone w Prusach na podstawie ustawy z 9.03.1874 r. i rozpoczęły działalność 16.03.1874 r. Przejęły funkcje od urzędów parafialnych katolickich i ewangelickich. W miejscu dotychczasowych kościelnych ksiąg metrykalnych wprowadzono rejestry urodzeń, ślubów i zgonów. W co niektórych USC zachowały się skorowidze alfabetyczne do ksiąg. Teren, który obejmował swym zasięgiem urząd stanu cywilnego (Standesamt) nosił nazwę: Obwód Urzędu Stanu Cywilnego (Standesamtsbezirk). Tworzenie obwodów urzędów oraz ich obsadzanie urzędnikami , należało do kompetencji wyższych władz administracyjnych . Z zasady każda gmina tworzyła obwód urzędu stanu cywilnego, a burmistrz, wójt lub ich zastępcy wykonywali obowiązki urzędników stanu cywilnego. Władze gminne mogły zaproponować na te stanowiska osobnych urzędników. Nadzór nad działalnością USC należał do władzy administracyjnej, o ile przepisy krajowe nie stanowiły inaczej.

Daty skrajne:

1874 - 1938

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1935, 1937-1938.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Nimptsch

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

163

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.7

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak