Urząd Stanu Cywilnego w Czarnym Borze

Sygnatura
82/1695/0
Daty skrajne
1874 - 1916
Liczba serii
7
Liczba skanów
4233

Zawartość:

1. Księgi Urodzeń. /1874-1916/ 2. Księgi Małżeństw. /1874-1913/ 3. Księgi Zgonów. /1874-1913/ 4. Skorowidze łączne /1874-1875/ /1877-1880/ 5.Skorowidz urodzeń 1886-1892 6. Skorowidze zgonów 1876, 1886-1892, 1893-1901, 1902-1908

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego zostały utworzone w Prusach na podstawie ustawy z 9.03.1874 r. i rozpoczęły działalność 16.03.1874 r. Przejęły funkcje od urzędów parafialnych katolickich i ewangelickich. W miejscu dotychczasowych kościelnych ksiąg metrykalnych wprowadzono rejestry urodzeń, ślubów i zgonów. W co niektórych USC zachowały się skorowidze alfabetyczne do ksiąg. Teren, który obejmował swym zasięgiem urząd stanu cywilnego (Standesamt) nosił nazwę: Obwód Urzędu Stanu Cywilnego (Standesamtsbezirk). Tworzenie obwodów urzędów oraz ich obsadzanie urzędnikami , należało do kompetencji wyższych władz administracyjnych . Z zasady każda gmina tworzyła obwód urzędu stanu cywilnego, a burmistrz, wójt lub ich zastępcy wykonywali obowiązki urzędników stanu cywilnego. Władze gminne mogły zaproponować na te stanowiska osobnych urzędników. Nadzór nad działalnością USC należał do władzy administracyjnej, o ile przepisy krajowe nie stanowiły inaczej.

Daty skrajne:

1874 - 1916

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1903, 1904-1908, 1909-1916.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Schwarzwaldau

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

130

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak