Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dąbrowie

Sygnatura
76/632/0
Daty skrajne
1826-1932
Liczba serii
0
Liczba skanów
1609

Zawartość:

akta urodzeń, małżeństw, zgonów i aneksy

Dzieje twórcy:

Kościelne księgi metrykalne w Polsce sporządzano od 1577 roku na podstawie postanowień soboru trydenckiego obradującego w latach 1545-1563. Natomiast świecką rejestrację urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzono z dniem 1.05.1808 r. na podstawie artykułu 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 roku. Wprowadzone wówczas na terenie Księstwa Warszawskiego świeckie urzędy stanu cywilnego prowadzono w każdej gminie dla wszystkich wyznań łącznie. Ich organizację, zakres i sposób działania regulowały przepisy kodeksu Napoleona, a prowadzenie powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymsko-katolickich. W 1825 roku rozgraniczono akta poszczególnych wyznań na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. W roku 1868 wprowadzono obowiązek sporządzania akt w języku rosyjskim Teren działania: Bońkowo Kościelne, Budy Kowalewko, Budy Matusy, Budy Mdzewskie, Dalnia, Dąbrowa, Kowalewko, Kowalewo, Mdzewko, Mdzewo, Parówki, Rudowo, Zalesie

Daty skrajne:

1826-1932

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1932.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

153

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

57

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 57 ja
spis zdawczo-odbiorczy Tak 9 ja
spis roboczy Tak 87 ja

Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 8 ja., 0,07 mb