Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Padwi Narodowej

Sygnatura
24/922/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi urodzeń

Dzieje twórcy:

Początki parafii w Padwi Narodowej datuje się na XV w. W okresie wcześniejszym padewski kościół był filią parafii w Gawłuszowicach. Po pierwszym rozbiorze Polski Padew Narodowa znalazła się w granicach Cesarstwa Austriackiego. Zgodnie z przepisami administracji austriackiej tj. patentem cesarskim z 1782 proboszczowie parafii zostali mianowani urzędnikami stanu cywilnego. Natomiast patentem cesarskim 1784 r. prowadzone przez nich księgi metrykalne uzyskały moc dokumentu prawnego. Proboszczowie parafii prowadzili trzy odmienne rejestry: księgi urodzonych, księgi ślubów i księgi zgonów osobno dla każdej wsi wchodzącej w skład parafii. Wpisy były dokonywane w języku łacińskim, na przeznaczonych do tego formularzach. Ponadto Rozporządzeniem kancelarii nadwornej z 1788 r. zobowiązano proboszczów parafii do sporządzania wypisów z trzech rodzajów ksiąg i przesyłanie ich do kurii biskupich. W okresie międzywojennym na ziemiach b. zaboru austriackiego utrzymano austriackie przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg metrykalnych. Zmiany w tym zakresie wprowadzono dekretem Prawo o aktach stanu cywilnego z 25 września 1945 roku. Zgodnie z jego postanowieniami na ziemiach polskich począwszy od 1946 r. powołano nowe organy administracji - urzędy stanu cywilnego

Daty skrajne:

1890-1919

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1890-1919.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.04

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie