Urząd Stanu Cywilnego Czermin

Sygnatura
11/670/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
10748

Zawartość:

1) Akta urodzeń (92 j.a.; 1874-1935). 2) Akta małżeństw (87 j.a.; 1874-1935). 3) Akta zgonów (88 j.a.; 1874-1935). 4) Akta zbiorowe małżeństw (15 j.a.; 1876, 1877, 1880, 1882, 1883, 1888-1890, 1895-1897, 1902 i 1907-1909). 5) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (4 j.a.; 1875-1891).

Dzieje twórcy:

Urzędy stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października t.r.). Wprowadzała ona w Królestwie Pruskim powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku. Na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w okresie międzywojennym przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, urzędy stanu cywilnego na terenie b. zaboru pruskiego działały aż do końca 1945 r. Dopiero dekret z 25 września 1945 r. "Prawo o aktach stanu cywilnego" (obowiązujący od 1 stycznia 1946 r.) wprowadził świecką rejestrację stanu cywilnego oraz urzędy stanu cywilnego w całej Polsce. Urząd Stanu Cywilnego w Czerminie (Standesamt Czermin) powstał na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Rejencji Poznańskiej z 17 IX 1874 r. - pierwotnie jako Standesamt Pieruszyce. Z dniem 20 VIII 1877 r. siedzibę urzędu przeniesiono do Rzegocina.

Daty skrajne:

1874-1935

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1935.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

286

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

286

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.2

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak sygn. 1 221
elektroniczny inwentarz archiwalny zatwierdzony Nie sygn. 222-286

Baza komputerowa PRADZIAD Zmikrofilmowano lata 1874-1903 (OK 156-173, OK 1793-1831, OK 6058-6086). Zdigitalizowano: UM 1874-1907, Z 1874-1908