Urząd Wojewódzki Warszawski

Sygnatura
72/475/0
Liczba serii
87
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta zachowały się niekompletne. W Wydziale Ogólnym oprócz zarządzeń i instrukcji wojewody zachował się statut organizacyjny Urzędu Wojewódzkiego z 1928 r. oraz sprawozdania za okres 1934-1938. Ciekawe materiały są zawarte w Wydziale Bezpieczeństwa Publicznego. Występują w nim sprawozdania sytuacyjne zawierające okresowe omówienia działalności stronnictw, partii politycznych, ruchu zawodowego i strajków. Najlepiej zachowały się akta Wydziału Rolnictwa i Reform Rolnych. Dokumenty dotyczą scalania gruntów, zniesienia służebności oraz parcelacji. Są operaty wyłączeń ustawy o przeprowadzeniu reformy, akta dotyczące wykupu, oszacowania majątków, rejestry pomiarowe, plany i mapy nieruchomości.

Dzieje twórcy:

W 1919 r. administracje państwową przejęły władze polskie wojewoda warszawskie został mianowany przez centralne władze państwowe. Ustawy z 1921 i 1928 r. określały zakres kompetencji wojewodów. Do zakresu działalności wojewody warszawskiego należały wszystkie sprawy administracji państwowej z wyjątkiem spraw przekazanych organom administracji wojskowej, sądowej, szkolnej, kolejowej, pocztowo-telegraficznej oraz urzędów ziemskich. Wojewoda zarządzał, orzekał, rozstrzygał oraz wnioskował w sprawach określonych specjalnymi ustawami, rozporządzeniami i zarządzeniami urzędów centralnych. Wojewoda stał na czele Urzędu Wojewódzkiego. Żaden z urzędników tego urzędu nie posiadał samodzielnej władzy z tytułu zajmowanego stanowiska lecz z upoważnienia wojewody. Struktura organizacyjna Urzędu Wojewódzkiego Warszawskiego zmieniała się kilkakrotnie. Liczba wydziałów, na które dzielił się urząd ustaliła się dopiero w 1934 r. W skład urzędu wchodziło 10 następujących wydziałów: Ogólny, Bezpieczeństwa Publicznego, Samorządowy, Administracyjny, Zdrowia, Wojskowy, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłowy, Komunikacyjno-Budowlany, Pracy i Opieki. Urząd Wojewódzki Warszawski przerwał swą działalności we wrześniu 1939 roku.

Daty skrajne:

1918-1939

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1918-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

3004

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2830

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

26.83

Ogółem opracowanych metrów bieżących

25.65

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 2830 ja; T. 159; ZoSIA
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak 172 ja