Akta stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich Gminy Bródno

Sygnatura
72/3061/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Na zespół składa się księga aneksów, czyli dokumentów świadczących o stanie cywilnym osób zawierających związek małżeński i mogą to być: odpisy urodzeń lub chrztów, odpisy aktów zgonów, odpisy postanowień sądowych.

Dzieje twórcy:

Gmina Bródno od 1910 r. weszła w skład miasta Warszawy. Stanowiła ona XIV okręg miasta. W gminie funkcjonował urząd stanu cywilnego do rejestracji aktów stanu cywilnego ludności wyznania mojżeszowego.

Daty skrajne:

1923

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1923-1923.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak 1 ja