Kościół ewangelicki w Słoneczniku - Wenecji - diecezja morąska

Sygnatura
42/84/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
1768

Zawartość:

Registratura kościelna: sprawy budowlane 1808-1818, księgi metrykalne 1858-1874, rachunki kasy kościelnej 1804-1874 sygn. 1-12 Registratura kas ubogich: rachunki kasy ubogich 1819-1820 sygn. 13

Dzieje twórcy:

Kościół w Słoneczniku mógł zostać zbudowany po 1342 r. Na pewno istniał w 1694 r., a w Wenecji po 1336 r. Parafia ewangelicka powstała tu po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. Nabożeństwa polskie odprawiano w Słoneczniku jeszcze w XVIII w. Patronem kościoła był książę, a następnie król pruski, a kościoła weneckiego-baron Treusch von Buttlar-Brandenfels. W 1912 r. parafia liczyła 2490 wiernych, na jej obszarze działało 6 szkół.

Daty skrajne:

1804-1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1804-1874, 1804-1874.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Evangelische Kirche zu Sonnenborn - Venedien (Diözese Mohrungen )

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

13

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

13

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zespół częściowo zmikrofilmowany: nr M 22, 23 (sygn.84/2,3)