Akta miasta Braniewo

Sygnatura
42/249/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy sekretariatu miejskiego, opieka nad sierotami i ubogimi, [1614] 1844-1938 sygn. 1-12.

Dzieje twórcy:

Braniewo powstało ok. 1240 r. na miejscu dawnego staropruskiego grodu Brusebergue (wykształciło się wokół zamku krzyżackiego). Od około 1250 r. do 1340r. Braniewo było siedzibą biskupów warmińskich, a do 1278 r. stolicą diecezji. W 1261 r. gród uległ całkowitemu zniszczeniu w wyniku II powstania pruskiego. W 1274 r. miasto Braunsberg (po polsku nazywane Brunsbergą) zostało wzniesione ponownie na nowym miejscu i 1 kwietnia 1284 otrzymało z rąk biskupa Henryka Fleminga nową lokację na prawie lubeckim. W Braniewie było 3 burmistrzów, aczkolwiek zdarzały się przypadki że był wybierany czwarty np. w 1656 roku. Liczba członków rady braniewskiej nie była stała. W ciągu dziejów wahała się od dwunastu do dwudziestu. Najczęściej urzędowało ich szesnastu.

Daty skrajne:

1614, 1844-1938

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1614-1614, 1844-1938.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Magistrat Braunsberg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

12

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

12

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak