Urząd Stanu Cywilnego w Zajączkowie (Mostkowie) pow. ostródzki

Sygnatura
42/359/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
5255

Zawartość:

Księgi urodzeń 1874-1917, 1925, 1941 Księgi małżeństw 1874-1910, 1912-1916, 1918-1921, 1923-1927, 1932-1935 Księgi zgonów 1874-1876, 1878-1902, 1904-1920, 1922-1926, 1928-1933, 1935-1936, 1942 Księga rodzin 1942

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie ostródzkim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 14.09.1874r. Powstało wówczas 28 urzędów dla obwodów wiejskich i 4 dla miast : Dąbrówna, Miłomłyna, Olsztynka i Ostródy. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1874-1936 [1941-1942]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1936, 1874-1936, 1941-1942, 1941-1942.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Falkenstein

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

162

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

162

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak