Parafia katolicka w Dobrym Mieście Diecezja Warmińska

Sygnatura
42/571/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Registratura kościelna: rachunki kościelne, rejestry, rachunki beneficjów magistrackich, rachunki wraz z załącznikami katolickiej kasy budowy kościoła, rejestr składek na budowę kościoła, budowa i naprawa dzwonnicy, spis mienia ruchomego, załączniki do rachunków szpitalnych, 1821-1899 sygn. 1-108.

Dzieje twórcy:

Dokument lokacyjny Dobrego Miasta wydał w 1329 r. biskup warmiński Eberhard z Nissy, który uposażył istniejący już kościół parafialny. W 1343 r. przeniesiono z Glotowa do Dobrego Miasta kapitułę kolegiacką, a w 1347 r. włączono do niej kościół parafialny. Jednak w 1357 r. istnieje znowu w Dobrym Mieście parafia. Dziekan kapituły kolegiackiej był jednocześnie proboszczem parafii dobromiejskiej. Kościół parafialny był pod wezwaniem Zbawiciela i Wszystkich Świętych. Był on jednocześnie siedzibą archiprezbitera dobromiejskiego. W latach 1357-1396 zbudowano w Dobrym Mieście gotycką kolegiatę (kościół kapituły kolegiackiej), jeden z największych kościołów na Warmii. Dobre Miasto należało do biskupiej części Warmii, a kapituła kolegiacka stanowiła zaplecze kadrowe kurii biskupiej w Lidzbarku. W 1729 r. w skład parafii wchodziło 8 miejscowości.

Daty skrajne:

1821-1899

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1821-1899.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Katholische Pfarrkirche zu Guttstadt Diözese Ermland

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

108

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

108

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak