Urząd Stanu Cywilnego w Gierzwałdzie pow. ostródzki

Sygnatura
42/580/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
5767

Zawartość:

księgi urodzeń 1893-1917, 1938-1939, 1942-1943 księgi małżeństw 1893- 1932, 1934-1937 księgi zgonów 1893-1910, 1912-1919, 1921-1926, 1930, 1933-1934 księga rodzin 1941, 1943 zapowiedzi 1942

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie ostródzkim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 14.09.1874r. Powstało wówczas 28 urzędów dla obwodów wiejskich i 4 dla miast : Dąbrówna, Miłomłyna, Olsztynka i Ostródy. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC , miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1893-1943

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1893-1943, 1893-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Geierswalde

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

111

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

111

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak