Urząd Stanu Cywilnego w Zalewie - obwód wiejski

Sygnatura
42/1527/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
2449

Zawartość:

księgi urodzeń 1893-1905, 1907, 1909-1910, 1912-1916 księgi małżeństw 1897-1898,1900-1902,1904-1905, 1909-1922, 1924-1927, 1931-1933, 1935-1936 księgi zgonów 1895-1901,1903-1905, 1907-1914, 1916-1923, 1926-1934

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie morąskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 10.09.1874r. Powstały wówczas 24 urzędy dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Miłakowa, Morąga i Zalewa. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rjestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1893-1905, 1907-1936

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1893-1905, 1907-1936.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Saalfeld - Land

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

87

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

87

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak