Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Słoneczniku pow. morąski

Sygnatura
42/2112/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
109

Zawartość:

Protokoły posiedzeń plenarnych, narad aktywu partyjnego, plany pracy i sprawozdania Komitetu Gminnego PZPR, 1949-1954 sygn. 1.

Dzieje twórcy:

Komitety Gminne PZPR powstały w latach 1948-1949 po Kongresie Zjednoczeniowym, który odbył się w dniach 15. 12. 1948 - 22. 12. 1948. Działały na terenie gminnych rad narodowych i podporządkowane były komitetom powiatowym PZPR. Najważniejszym organem Komitetu Gminnego była konferencja sprawozdawczo-wyborcza, na której wyłaniano Komitet, egzekutywę i pierwszego sekretarza. Organem uchwałodawczym były posiedzenia plenarne. Egzekutywa była organem wykonawczym komitetu gminnego i zajmowała się kierowaniem organizacją partyjną między posiedzeniami plenarnymi. Komitety Gminne PZPR zakończyły działalność w 1954 roku, po reformie administracyjnej państwa i likwidacji gminnych rad narodowych.

Daty skrajne:

1949-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1949-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak