Zarząd Miejski w Sokółce

Sygnatura
4/131/0
Daty skrajne
1944-1950
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń MRN, Prezydium, Zarządu, zarządzenia burmistrza, lata 1944 – 1950, sygn. 1-11, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, plany finansowo-gospodarcze, sprawozdania rachunkowe, lata 1945 – 1950, sygn. 12-26, Dział Gospodarki Miejskiej – rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego, rok 1950, sygn. 27, Dział Administracji Społecznej – wywłaszczenia, ewidencja posiadaczy nieruchomości, protokóły PKSD, lata 1949 – 1950, sygn. 28-30, Dopływy: Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1946 – 1949, sygn. 31-36.

Dzieje twórcy:

Ustawa z dn. 11 września 1944 r. powołała do życia rady narodowe określając jednocześnie ich strukturę hierarchiczną oraz kompetencje, do których należało m.in.: planowanie działalności publicznej, a w szczególności ustalanie budżetu oraz planu świadczeń w naturze, kontrola organów wykonawczych i in. Do organizacji władz miejskich przystąpiono w Sokółce w II połowie sierpnia 1944 r. 19 sierpnia 1944 r. specjalna komisja z udziałem przedstawicieli PKWN dokonała, spośród ustalonej poprzednio listy, wyboru 24 kandydatów do Miejskiej Rady Narodowej w Sokółce. Lista ta została zatwierdzona na zebraniu w dn. 20 sierpnia 1944 r., w którym wzięli udział wszyscy mieszkańcy miasta. Inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej w Sokółce odbyło się 21 sierpnia 1944 r., na którym to dokonano wyboru burmistrza miasta, zatwierdzono ustalonych poprzednio kierowników działów oraz wybrano brakujących. Organem wykonawczym miejskiej rady narodowej w myśl dekretu PKWN z dn. 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego był Zarząd Miejski. W miastach niewydzielonych, takich jak Sokółka, Zarząd Miejski składał się z burmistrza i wiceburmistrza oraz od 3 do 6 członków zarządu. Działał on do momentu ujednolicenia władzy państwowej w 1950 r

Daty skrajne:

1944-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

36

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

36

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak