Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego w Białymstoku

Sygnatura
4/807/0
Daty skrajne
1965-1982
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

W zespole wyodrębniają się dwie grupy akt: dotyczące spraw organizacyjnych oraz planowania i sprawozdawczości. Do pierwszej grupy należą akty normatywne własne i resortu, zarządzenia Dyrektora, protokóły posiedzeń Kolegium Dyrektora, narad produkcyjnych dyrektorów przedsiębiorstw, regulaminy organizacyjne, dokumentacja dotycząca organizacji jednostek podległych. Na akta planowania i sprawozdawczości składają się plany roczne, bilanse i sprawozdania finansowe roczne, sprawozdania statystyczne, analizy działalności ekonomicznej, 1965-1982; sygn. 1-749

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1965-1982

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1965-1982.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

749

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

12.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy roboczy Tak 749