Księgi ziemskie nowomiejskie

Sygnatura
1/34/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
3547

Zawartość:

Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne.

Dzieje twórcy:

Spuścizna aktowa pozostała po kancelarii sądu ziemskiego ziemi zakroczymskiej urzędującego na wyjazdowych sesjach w Nowym Mieście [nad Wkrą]. Zachowane materiały archiwalne sięgają 1710 r., nie ulega jednak wątpliwości, że sam sąd funkcjonował w Nowym Mieście już wcześniej. Kancelaria funkcjonowała do końca XVIII w., stopniowo wytwarzając w razie potrzeby serie ksiąg zawierające wpisy dokonywane w konkretnych rodzajach spraw (zapisy, dekrety, relacje, oblaty).

Daty skrajne:

1710-1799

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1710-1799.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Terrestria de Nowe Miasto

Języki:

polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

16

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

16

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.5

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak bez wstępu

stan zachowania ok..100%; 1962-61 j.a., 6,5 m.b. (liczone wspólnie z księgami grodzkimi, 2008-16 j.a., 1, 5 m.b., poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska