Księgi ziemskie i grodzkie nurskie

Sygnatura
1/43/0
Liczba serii
17
Liczba skanów
108953

Zawartość:

Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne.

Dzieje twórcy:

Spuścizna aktowa pozostała po kancelariach sądu ziemskiego i sądu grodzkiego nurskiego. Zachowane materiały archiwalne sięgają 1601 r., nie ulega jednak wątpliwości, że same sądy funkcjonowały wcześniej. Podobnie jak w przypadku innych sądów ziemskich i grodzkich z terenu Mazowsza wcielonego do Korony w 1526 r., obie kancelarie łączyła osoba zwierzchnika, pisarz ziemski był bowiem również pisarzem grodzkim, stąd możliwe przemieszanie w księgach pochodzącego z obu kancelarii materiału archiwalnego. Obie kancelarie funkcjonowały do końca istnienia I Rzeczypospolitej, stopniowo wytwarzając, (zwłaszcza kancelaria sądu grodzkiego) serie ksiąg zawierające wpisy w konkretnych rodzajach spraw (zapisy, dekrety, relacje, oblaty).

Daty skrajne:

1601-1806

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1601-1806.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Terrestria et castrensia Nurensia

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

259

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

259

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

18.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

18.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak bez wstępu

stan zachowania zespołu w ok.. 95%, zespół częsciowo zmikrofilmowany, poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska