Akta gminy Horodło

Sygnatura
36/51/0
Daty skrajne
1913-1954
Liczba serii
14
Liczba skanów
0

Zawartość:

część I - działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1923-1940 (sygn. 1-4); Finansowo-Budżetowy z lat 1924-1925, 1928, 1932-1944 (sygn. 5-23); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1913-1914, 1939, (sygn. 24-25); część II - działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1945-1954 (sygn. 1-41); Finansowo-Budżetowy z lat 1944-1954 (sygn. 42-69, 77-82, 103-106, 117-150, 162-165); Gospodarki Gminnej z lat 1947-1951, 1953-1954 (sygn. 167-174); Administracji Społecznej z lat 1948-1953 (sygn. 175-179); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1933, 1947, 1950-1954 (sygn. 180-197)

Dzieje twórcy:

Zarząd Gminy Strzyżów, powiat hrubieszowski, funkcjonował w latach 1867-1870. Najprawdopodobniej ok. 1870 r. gmina Strzyżów zmieniła swoją nazwę i siedzibę na Horodło (po odebraniu praw miejskich Horodle). W 1954 r. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Horodle zostało zlikwidowane. Siedziba gminy znajdowała się w miejscowości Horodło. Status prawny – administracja ogólna. W 1864 r. organy administracji gminnej stanowiły: zebrania gminne, wójt, sołtysi i sąd gminny z ławnikami. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r. utworzone zostały gminne rady narodowe. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy), prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). W 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1924 r. w skład gminy wchodziły: Brzeźnica wieś, kol.; Cegielnia wieś; Ciołki folwark; Franusin kol.; Horodło osada miejska, przystanek kolejowy; Hrebenne wieś, folwark; Husynne wieś, folwark; Janki kol.; Kobło wieś, folwark; Komora wieś; Kopyłów wieś, folwark; Kraśnica kol.; Liski wieś; Łużków wieś; Łużków-Bojarszczyzna wieś; Marcinówka kol.; Marta kol.; Matcze wieś, tartak; Poraj kol.; Rogalin folwark; Starzeń folwark; Strzyżów wieś, osada fabryczna; Wały Jagiellońskie kol.; Wieniawka folwark; Zagórnik kol.

Daty skrajne:

1913-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1913-1914, 1923-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

212

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

212

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak