Bank Gospodarstwa Spółdzielczego w Hrubieszowie

Sygnatura
36/168/0
Daty skrajne
[1945]1946-1949
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

okólniki z lat 1945-1947, 1949 (sygn. 1-4); korespondencja z lat 1945-1948 (sygn. 5-8); dziennki główna z lat 1948-1949 (sygn. 9-10); bilanse z lat 1946-1948 (sygn. 11-15); sprawozdania miesięczne z 1947 r. (sygn. 16); księgi kasowe z lat 1947-1949 (sygn. 17-22); książeczki wkładów z 1947 r. (sygn. 23)

Dzieje twórcy:

Bank Gospodarstwa Spółdzielczego Oddział w Hrubieszowie funkcjonował w latach 1944-1949. Siedziba Banku mieściła się w Hrubieszowie. Status prawny – instytucja finansowa, bank. Bank Gospodarstwa Spółdzielczego zajmował się planowym organizowaniem spółdzielczej gospodarki pieniężnej; gromadzeniem wolnych środków pieniężnych spółdzielni, ich central, instytucji społecznych, instytucji prawa publicznego; finansowaniem za pośrednictwem spółdzielni kredytowych i indywidualnych drobnych warsztatów produkcyjnych w tych spółdzielniach. Członkami banku mogły być spółdzielnie, związki spółdzielni, posiadające osobowość prawną, związki, instytucje społeczne, gospodarcze, zawodowe lub polityczne o ile z postanowień ich statutu lub charakteru działalności wynikało popieranie przez nie ruchu spółdzielczego.

Daty skrajne:

[1945]1946-1949

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

23

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

23

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak