Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach

Sygnatura
12/2656/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
4541

Zawartość:

Inwentarz książkowy: Księgi urodzeń z lat 1874-1906, sygn. 1-10 Księgi małżeństw z lat 1874-1904, sygn. 11-18 Księgi zgonów z lat 1874-1904, sygn. 19-26 Skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów, z lat 1874-1906, sygn. 27-29 Spis zdawczo-odbiorczy: Księgi urodzeń z lat 1907-1914, sygn. 30-31 Księgi małżeństw z lat 1905-1933, sygn. 32-39 Księgi zgonów z lat 1905-1933, sygn. 40-46 Skorowidze do ksiąg urodzeń z lat 1907-1914, małżeństw z lat 1905-1933, zgonów z lat 1905-1933, sygn. 47-49

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach, a więc i na Śląsku, zostały powołane do życia na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku (Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung). Wprowadziły one między innymi obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów, zastępując tym samym rejestrację wyznaniową prowadzoną do tej pory przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. W rok później zastąpiona została ogólnoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku. Urząd Stanu Cywilnego w Wilkowicach został utworzony decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z dnia 17 września 1874 roku z mocą obowiązującą od 1 października tegoż roku. Urząd obejmował swoim działaniem miejscowości: Wilkowice, Miedary, Laryszów. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. B. Kurdyk, Katowice 2008]

Daty skrajne:

1874-1933

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1933.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Gross Wilkowitz

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

205

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

29

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.55

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.65

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak sygn. 1-29
spis zdawczo-odbiorczy Tak sygn. 30-205

KM 16.06.2008, 0010-3