Polskie partie polityczne, organizacje, stowarzyszenia i związki

Sygnatura
53/887/0
Daty skrajne
1848-1963
Liczba serii
194
Liczba skanów
44970

Zawartość:

SERIA 1 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Rada Powiatowa w Rawiczu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1935 - 1935 SERIA 2 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Rada Powiatu Śrem Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1933 - 1935 SERIA 3 Kasyno w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1908 - 1908 SERIA 4 Koło Obywatelskie - powiatu zachodnio-poznańskiego Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1909 - 1928 SERIA 5 Polski Komitet Wyborczy na powiat gostyński Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1893 - 1903 SERIA 6 Komitet Wyborczy na powiat obornicki Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1885 - 1919 SERIA 7 Dyrekcja Ligi Polskiej Powiatu Międzychodzkiego Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1848 - 1849 SERIA 8 Dyrekcja Miejscowa Ligi Polskiej w Niewierzu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1849 - 1849 SERIA 9 Dyrekcja Ligi Polskiej Powiatu Babimojskiego Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1848 - 1850 SERIA 10 Narodowa Partia Robotnicza w Poznaniu Liczba j.a.: 3 Daty skrajne: 1929 - 1938 SERIA 11 Obóz Wielkiej Polski w Nowym Tomyślu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1926 - 1933 SERIA 12 Komitet Młodych Obozu Wielkiej Polski Dzielnicy Zachodniej w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1931 - 1931 SERIA 13 Obóz Zjednoczenia Narodowego - Okręg Poznański Liczba j.a.: 16 Daty skrajne: 1937 - 1939 SERIA 14 Obóz Zjednoczenia Narodowego - Oddział Miejski w Rogoźnie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1938 - 1939 SERIA 15 Powiatowa Rada Ludowa w Chodzieży Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1918 - 1919 SERIA 16 Rada Ludowa we Wronkach Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1918 - 1920 SERIA 17 Wielkopolska Partia Niepodległościowa w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1914 - 1914 SERIA 18 Stronnictwo Narodowe - Zarząd Okręgowy w Poznaniu Liczba j.a.: 21 Daty skrajne: 1928 - 1939 SERIA 19 Związek byłych Działaczy Niepodległościowych w Niemczech Liczba j.a.: 2 Daty skrajne: 1918 - 1939 SERIA 20 Związek Ludowo-Narodowy RP - Koło w Rogoźnie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1921 - 1924 SERIA 21 Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Krzycku Wielkim Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1918 - 1939 SERIA 22 Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Lechlinie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1907 - 1927 SERIA 23 Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Mądrem Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1913 - 1938 SERIA 24 Rada Naczelna Organizacji Ziemiańskich Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1931 - 1931 SERIA 25 Stowarzyszenie Burmistrzów na Województwo Poznańskie Liczba j.a.: 2 Daty skrajne: 1928 - 1933 SERIA 26 Stowarzyszenie Chrześciańsko-Narodowe Nauczycielstwa Szkół Powszechnyc.h Zarząd Okręgowy w Poznaniu Liczba j.a.: 7 Daty skrajne: 1927 - 1939 SERIA 27 Stowarzyszenie Chrześciańsko-Narodowe Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Koło w Rogoźnie Liczba j.a.: 3 Daty skrajne: 1927 - 1939 SERIA 28 Kasa Przezorności Urzędników Firmy Wilhelm i Hugo Bracia Mueller, Mercyryzownia, Bielarnia, Farbiarnia, Wykończalnia i Tkalnia w Kaliszu Spółka Akcyjna Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1918 - 1939 SERIA 29 Stowarzyszenie Urzędników i Funkcjonariuszów Starostw Województwa Poznańskiego Liczba j.a.: 2 Daty skrajne: 1927 - 1929 SERIA 30 Stowarzyszenie Mierniczych Przysięgłych RP - Oddział Wojewódzki w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1935 - 1939 SERIA 31 Towarzystwo Techników Mierniczych w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1936 - 1938 SERIA 32 Towarzystwo Zjednoczonych Murarzy we Wrześni Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1922 - 1927 SERIA 33 Zjednoczenie Zawodowe Polskie - Zarząd Okręgu w Poznaniu Liczba j.a.: 23 Daty skrajne: 1908 - 1939 SERIA 34 Związek Drukarzy i Pokrewnych Zawodów Zjednoczenia Zawodowego Polskiego z siedzibą w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1922 - 1933 SERIA 35 Polski Związek Zawodowy Drukarzy i Pokrewnych Zawodów na Rzeczpospolitą Polską w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1936 - 1938 SERIA 36 Związek Zawodowy Kolejarzy Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w Poznaniu Liczba j.a.: 3 Daty skrajne: 1926 - 1938 SERIA 37 Zjednoczenie Kolejowców Polskich. Zarząd Oddziału we Wrześni Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1933 - 1939 SERIA 38 Związek Pracowników Drzewnych Zjednoczenia Zawodowego Polskiego Liczba j.a.: 2 Daty skrajne: 1933 - 1935 SERIA 39 Związek Pracowników Umysłowych Zjednoczenia Zawodowego Polskiego Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1929 - 1930 SERIA 40 Filia Cukrownicza Zjednoczenia Zawodowego Polskiego we Wrześni Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1922 - 1939 SERIA 41 Filia Związku Robotników i Rzemieślników Zjednoczenia Zawodowego Polskiego we Wrześni Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1928 - 1939 SERIA 42 Związek Robotników i Rzemieślników Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w Poznaniu Liczba j.a.: 4 Daty skrajne: 1920 - 1939 SERIA 43 Związek Robotników Rolnych i Leśnych Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w Poznaniu Liczba j.a.: 3 Daty skrajne: 1926 - 1937 SERIA 44 Związek Robotników Rolnych i Leśnych Zjednoczenia Zawodowego Polskiego we Wrześni Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1926 - 1937 SERIA 45 Związek Zawodowy Metalowców Zjednoczenia Zawodowego Polskiego Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1933 - 1933 SERIA 46 Zrzeszenie Pracowników Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1931 - 1932 SERIA 47 Związek Zawodowy Literatów Polskich - Oddział w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1939 - 1939 SERIA 49 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Ogniska w Rogoźnie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1932 - 1937 SERIA 50 Związek Nauczycielstwa Polskiego Ognisko we Wrześni Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1928 - 1937 SERIA 51 Związek Niższych Pracowników Poczt, Telegrafów i Telefonów Zarząd Okręgowy w Poznaniu Liczba j.a.: 3 Daty skrajne: 1929 - 1936 SERIA 52 Związek Pracodawców na Obszar Województwa Poznańskiego w Poznaniu Liczba j.a.: 2 Daty skrajne: 1926 - 1939 SERIA 53 Związek Zawodowy Pracowników Kupieckich, Przemysłowych, Bankowych i Biurowych w Polsce Oddział w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1933 - 1938 SERIA 54 Wielkopolski Związek Ziemian RP w Poznaniu Liczba j.a.: 2 Daty skrajne: 1929 - 1938 SERIA 55 Kółko Rolnicze w Biechowie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1912 - 1939 SERIA 56 Kółko Rolnicze w Bzowie, pow. Świecie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1934 - 1939 SERIA 57 Kółko Rolnicze w Ostrowie Kościelnym Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1933 - 1937 SERIA 58 Kółko Rolnicze w Chrzypsku Wielkim Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1903 - 1917 SERIA 59 Naczelna Organizacja Zjednoczonego Przemysłu i Rolnictwa Zachodniej Polski w Poznaniu Liczba j.a.: 3 Daty skrajne: 1928 - 1949 SERIA 60 Polski Związek Zrzeszeń Własności Nieruchomej Miejskiej w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1937 - 1939 SERIA 61 Towarzystwo Ogródków Działkowych we Wrześni Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1928 - 1930 SERIA 62 Towarzystwo Przemysłowców w Borku Liczba j.a.: 2 Daty skrajne: 1903 - 1917 SERIA 63 Towarzystwo Przemysłowców w Jarocinie Liczba j.a.: 2 Daty skrajne: 1893 - 1894 SERIA 64 Towarzystwo Przemysłowców Polskich w Kępnie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1933 - 1933 SERIA 65 Towarzystwo Przemysłowców w Lesznie Liczba j.a.: 3 Daty skrajne: 1892 - 1903 SERIA 66 Towarzystwo Przemysłowców w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1894 - 1898 SERIA 67 Towarzystwo Przemysłowców w Strzelnie Liczba j.a.: 2 Daty skrajne: 1925 - 1939 SERIA 68 Towarzystwo Przemysłowców we Wrześni Liczba j.a.: 2 Daty skrajne: 1866 - 1909 SERIA 69 Towarzystwo Rolnicze Powiatu Ostrzeszowskiego w Kępnie Liczba j.a.: 7 Daty skrajne: 1855 - 1891 SERIA 70 Towarzystwo Rolnicze Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1935 - 1939 SERIA 71 Towarzystwo Rolniczo-Przemysłowe dla powiatów: krobskiego, śremskiego, wschowskiego i kościańskiego Liczba j.a.: 4 Daty skrajne: 1860 - 1894 SERIA 72 Towarzystwo Właścicieli Domów i Nieruchomości w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1937 - 1939 SERIA 73 Kółko Rolnicze w Małocinie Liczba j.a.: 2 Daty skrajne: 1920 - 1938 SERIA 74 Wielkopolskie Towarzystwo Kółek Rolniczych w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1928 - 1928 SERIA 75 Wielkopolskie Towarzystwo Kółek Rolniczych na powiat Jarocin Liczba j.a.: 10 Daty skrajne: 1919 - 1939 SERIA 76 Wielkopolskie Towarzystwo Kółek Rolniczych w Środzie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1918 - 1939 SERIA 77 Wielkopolski Związek Pszczelarzy. Oddział w Rogoźnie Wlkp. Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1888 - 1939 SERIA 78 Towarzystwo Pszczelarzy w Środzie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1925 - 1933 SERIA 79 Towarzystwo Kupców w Środzie Liczba j.a.: 2 Daty skrajne: 1928 - 1939 SERIA 80 Zrzeszenie Producentów Spirytusu w Poznaniu Liczba j.a.: 2 Daty skrajne: 1934 - 1939 SERIA 81 Związek Obrony Przemysłu Polskiego w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1939 - 1939 SERIA 82 Koło Towarzyskie w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1921 - 1939 SERIA 83 Liga Lotnicza - Obwód Miejski i Powiatowy w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1949 - 1952 SERIA 84 Liga Morska - Okręg w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1947 - 1950 SERIA 85 Liga Morska i Kolonialna - Zarząd Okręgu Poznańskiego Liczba j.a.: 2 Daty skrajne: 1937 - 1938 SERIA 86 Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej - Poznański Okręg Wojewódzki w Poznaniu Liczba j.a.: 3 Daty skrajne: 1933 - 1939 SERIA 87 Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej - Koło Miejskie w RogoźnieWlkp. Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1933 - 1939 SERIA 88 Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej - Koło Miejscowe we Wrześni Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1926 - 1938 SERIA 89 Polski Czerwony Krzyż - Koło Młodzieży w Nekli Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1934 - 1939 SERIA 90 Polski Czerwony Krzyż - Oddział w Środzie Liczba j.a.: 2 Daty skrajne: 1919 - 1939 SERIA 91 Towarzystwo Kolonii Wakacyjnych i Stacji Sanitarnych "Stella" w Liczba j.a.: 6 Daty skrajne: 1907 - 1935 SERIA 92 Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Męskiego w Lesznie Liczba j.a.: 4 Daty skrajne: 1922 - 1935 SERIA 93 Związek Harcerstwa Polskiego - Oddział Wielkopolski w Poznaniu Liczba j.a.: 5 Daty skrajne: 1922 - 1934 SERIA 94 Francuskie Biuro Uniwersyteckie w Poznaniu Liczba j.a.: 3 Daty skrajne: 1931 - 1938 SERIA 95 Koło Śpiewacze w Rogoźnie Wlkp. Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1929 - 1939 SERIA 96 Koło Śpiewacze "Lutnia" w Środzie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1902 - 1936 SERIA 97 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Pracowników Administracji wojskowej O. K. VII "SPAW" - Koło we Wrześni Liczba j.a.: 2 Daty skrajne: 1934 - 1939 SERIA 98 Towarzystwo Czytelni Ludowych na powiat gostyński Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1913 - 1939 SERIA 99 Towarzystwo Czytelni Ludowych - Koło w Jarocinie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1934 - 1939 SERIA 100 Towarzystwo Czytelni Ludowych. Koło w Kępnie Liczba j.a.: 4 Daty skrajne: 1911 - 1937 SERIA 101 Towarzystwo Czytelni Ludowych. Koło w Środzie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1935 - 1939 SERIA 102 Towarzystwo Czytelni Ludowych w Poznaniu Liczba j.a.: 2 Daty skrajne: 1878 - 1933 SERIA 103 Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Poznaniu Liczba j.a.: 6 Daty skrajne: 1945 - 1951 SERIA 104 Towarzystwo Śpiewackie "Wanda" w Zieleńcu Liczba j.a.: 3 Daty skrajne: 1924 - 1935 SERIA 105 Stowarzyszenie "Polonia-Italia" w Poznaniu Liczba j.a.: 2 Daty skrajne: 1926 - 1939 SERIA 106 Klub Sportowy "Cybina" w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1939 - 1939 SERIA 107 Klub Sportowy "Legia" w Środzie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1933 - 1939 SERIA 108 Klub Sportowy "Pogoń" w Środzie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1926 - 1932 SERIA 109 Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Zarząd Powiatowy w Czarnkowie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1934 - 1936 SERIA 110 Poznański Związek Lekko-Atletyczny "POZLA" w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1933 - 1939 SERIA 111 Rogoziński Klub Kajakowców w Rogoźnie Wlkp. Liczba j.a.: 4 Daty skrajne: 1933 - 1939 SERIA 112 Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny - Zarząd Wojewódzki w Poznaniu Liczba j.a.: 10 Daty skrajne: 1928 - 1940 SERIA 113 Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1935 - 1935 SERIA 114 Komitet Główny Pomocy Prawnej dla wojaków i ich rodzin w Poznaniu Liczba j.a.: 5 Daty skrajne: 1916 - 1918 SERIA 115 Powiatowa Komenda Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego we Wrześni Liczba j.a.: 5 Daty skrajne: 1928 - 1939 SERIA 116 Powiatowa Komenda Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Lesznie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1936 - 1939 SERIA 117 Stowarzyszenie Weteranów b. Armii Polskiej we Francji - Zarząd Okręgu Poznańskiego w Poznaniu Liczba j.a.: 7 Daty skrajne: 1933 - 1939 SERIA 118 Stowarzyszenie Weteranów b. Armii Polskiej we Francji - Placówka w Bojanowie pow. Rawicz Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1937 - 1939 SERIA 119 Stowarzyszenie Weteranów b. Armii Polskiej we Francji - Placówka w Czarnkowie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1936 - 1939 SERIA 120 Stowarzyszenie Weteranów b. Armii Polskiej we Francji - Placówka w Gnieźnie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1933 - 1939 SERIA 121 Stowarzyszenie Weteranów b. Armii Polskiej we Francji - Placówka w Międzychodzie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1937 - 1939 SERIA 122 Stowarzyszenie Weteranów b. Armii Polskiej we Francji - Placówka w Ostrzeszowie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1936 - 1939 SERIA 123 Stowarzyszenie Weteranów b. Armii Polskiej we Francji - Placówka w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1934 - 1935 SERIA 124 Stowarzyszenie Weteranów b. Armii Polskiej we Francji - Placówka w Trzemesznie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1930 - 1939 SERIA 125 Stowarzyszenie Weteranów b. Armii Polskiej we Francji - Placówka w Wolsztynie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1935 - 1939 SERIA 126 Wielkopolski Związek Powstańców i Strzelców Oddział Rogoźno Wlkp. Liczba j.a.: 2 Daty skrajne: 1930 - 1939 SERIA 127 Związek Hallerczyków. Placówka wrzesińska Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1929 - 1939 SERIA 128 Związek Oficerów Rezerwy RP - Koło w Środzie Liczba j.a.: 3 Daty skrajne: 1930 - 1939 SERIA 129 Związek Oficerów Rezerwy RP - Okręg Poznański Liczba j.a.: 2 Daty skrajne: 1929 - 1936 SERIA 130 Ogólny Związek Podoficerów Rezerwy RP. Okręg Poznański Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1931 - 1931 SERIA 131 Ogólny Związek Podoficerów Rezerwy Rz.P. Koło w Środzie Liczba j.a.: 8 Daty skrajne: 1931 - 1939 SERIA 132 Związek Peowiaków. Okręg Poznański Liczba j.a.: 2 Daty skrajne: 1934 - 1938 SERIA 133 Związek Peowiaków. Zarząd Koła w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1938 - 1939 SERIA 134 Związek Rezerwistów RP - Zarząd Okręgu VII w Poznaniu Liczba j.a.: 10 Daty skrajne: 1931 - 1939 SERIA 135 Związek Rezerwistów RP. Koło w Środzie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1931 - 1939 SERIA 136 Związek Rezerwistów RP. Zarząd Koła Święciechowa Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1937 - 1937 SERIA 137 Związek Rezerwistów RP - Zarząd Powiatowy w Wyrzysku z siedzibą w Nakle Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1931 - 1938 SERIA 138 Związek Rezerwistów RP - Koło Kwiejce Liczba j.a.: 2 Daty skrajne: 1935 - 1939 SERIA 139 Związek Rodzin Wojskowych w Poznaniu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1918 - 1939 SERIA 140 Związek Strzelecki. Zarząd Okręgu VII w Poznaniu Liczba j.a.: 7 Daty skrajne: 1930 - 1938 SERIA 141 Związek Strzelecki. Zarząd w Chociszewie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1935 - 1938 SERIA 142 Związek Strzelecki. Oddział w Drawsku Liczba j.a.: 3 Daty skrajne: 1930 - 1937 SERIA 143 Związek Strzelecki w Jabłonnie Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1929 - 1938 SERIA 144 Związek Strzelecki. Komenda Powiatowa w Koninie Liczba j.a.: 7 Daty skrajne: 1935 - 3937 SERIA 145 Związek Strzelecki w Leśmierzu Liczba j.a.: 1 Daty skrajne: 1931 - 1938 SERIA 146 Związek Strzelecki. Zarząd Powiatu Międzychód Liczba j.a.: 3 Daty skrajne: 1934 - 1938 SERIA 147 Związek Strzelecki - Oddział w Rogoźnie Wlkp. Liczba j.a.: 2 Daty

Dzieje twórcy:

Partia polityczna jest to organizacja społeczna jednocząca swoich członków na podstawie programu politycznego, wyrażającego interesy określonych grup i dążąca do realizacji tego programu przez zdobycie i sprawowanie władzy państwowej. Stowarzyszenie jest to dobrowolne i trwałe zrzeszenie obywateli w celu niezarobkowego prowadzenia określonej działalności społecznej, kulturalnej i tym podobne, a także dla zaspokojenia swoich zainteresowań. Związek określa się jako zrzeszenie, organizację, zespół osób fizycznych lub prawnych zorganizowanych w celu realizacji wspólnych zamierzeń. Związki zawodowe natomiast są to masowe organizacje zrzeszające ludzi pracy najemnej, tworzone dla obrony ich wspólnych interesów ekonomicznych i społecznych. Organizacja, stowarzyszenia i związki zaczęły powstawać na ziemiach polskich w I połowie XIX wieku. Działające w poszczególnych zaborach na skutek specyfiki tamtejszego życia politycznego wniosły do życia społeczno-politycznego II Rzeczypospolitej różnorodne, niekiedy zupełnie odmienne tradycje i nawyki. Na formy i metody działania organizacji i stowarzyszeń powstałych przed 1918 rokiem wpłynęło z pewnością powstanie własnego suwerennego państwa. Fakt odzyskania niepodległości spowodował również tworzenie się nowych ugrupowań. Mimo to jednak stopień zintegrowania społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym w związki, organizacja i partia był niewielki. Do 1921 roku, to jest do uchwalenia konstytucji marcowej obowiązywały na ziemiach polskich zaborcze przepisy prawne o Stowarzyszeniach i zgromadzeniach ustanowione przez Austrię, Niemcy i Rosję. Część z nich obowiązywała niekiedy również po 1921 roku. Każdy system prawny funkcjonował na innych zasadach. Stąd znaczne różnice między nimi. Najbardziej liberalne były przepisy niemieckie, a więc te, które obowiązywały na terenie Wielkopolski. Ustawa niemiecka dzieliła stowarzyszenia na zwykłe i polityczne. Stowarzyszenia zwykłe nie wymagały zgłoszenia w przeciwieństwie do stowarzyszeń politycznych, które ponadto musiały posiadać statut. System niemiecki opierał się na ustawie z 19. IV. 1908 roku i pomocniczo na przepisach §§ 21- 79 niemieckiego kodeksu cywilnego z 1896 roku. Nadzór nad stowarzyszeniami pozostawał w gestii władz administracyjnych z wyłączeniem władz sądowych i opierał na różnych formach kontroli. Najdrastyczniejszą było rozwiązanie stowarzyszenia. Mogło to nastąpić na skutek uznania jego działalności za sprzeczne z prawem karnym. Podobnie w zaborze austriackim i rosyjskim zabroniono działalności stowarzyszeniom przeciwnym prawu lub niebezpiecznym dla państwa. Ustawa niemiecka dopuszczała jednak możliwość zaskarżenia decyzji władz co do zamknięcia stowarzyszenia w drodze sądownictwa administracyjnego. Uprawnienia do rozwiązania stowarzyszeń wykorzystywały władze głównie do likwidacji ugrupowań lewicowych oraz mniejszości narodowych. Próbę ujednolicenia przepisów o stowarzyszeniach w Polsce międzywojennej stanowi konstytucja z 17. III. 1921 roku. Gwarantowała ona obywatelom państwa polskiego prawo koalicji, gromadzenia się oraz tworzenia związków i stowarzyszeń. Artykuł 108 ustawy brzmi: „Obywatele mają prawo koalicji, zgromadzenia się i zawiązywania stowarzyszeń i związków. Wykonanie tych praw określają ustawy”. Ustawa konstytucyjna więc obok przyznania obywatelom swobód zastrzegła jednocześnie, ze ich zakres może zostać ograniczony przez ustawy zwykłe. Mimo to jednak przepisy prawne obowiązujące w Rzeczypospolitej od chwili odzyskania niepodległości do przewrotu majowego stwarzały legalnym organizacjom politycznym, związkom i stowarzyszeniom ogromne możliwości działania. Sytuacja zaczęła stopniowo ulegać zmianie po 1926 roku. Dopiero jednak w 1932 roku nastąpiła unifikacja prawa o stowarzyszeniach. Dokonano tego na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27. X. 1932 roku z mocą obowiązującą od początku 1933 roku. Przepisy te spowodowały ograniczenie wolności stowarzyszania się. Rozszerzyły jednocześnie uprawnienia władz administracyjnych w stosunku do organizacji i stowarzyszeń. Mogły one mianowicie odmówić legalizacji lub rozwiązać istniejące organizacje. Z chwilą więc ustanowienia rządów sanacyjnych powstały nowe, o wiele trudniejsze warunki dla działalności ugrupowań przede wszystkim o charakterze politycznym, nie związanym z rządzącym obozem. Rozporządzenie rozróżniało trzy rodzaje stowarzyszeń: zwykłe, zarejestrowane i wyższej użyteczności. Przepisy prawa o stowarzyszeniach nie obejmowały: stowarzyszeń religijnych prawnie uznanych wyznań, komitetów wyborczych, związków przemysłowych, stowarzyszeń młodzieży akademickiej. Podporządkowano im natomiast spółdzielnie w zakresie działalności kulturalnej. Zgodnie z nowym prawem stowarzyszenia zwykłe wymagały dla swej legalizacji zgłoszenia, a stowarzyszenia zarejestrowane wpisu do rejestru. O powstaniu stowarzyszenia wyższej użyteczności decydowało rozporządzenia Rady Ministrów. Jeżeli „istnienie stowarzyszenia nie dało się pogodzić z prawem lub mogło spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, spokoju lub porządku publicznego” władze administracyjne mogły odmówić jego zarejestrowania. Miały również prawo zawieszenia działalności, a nawet rozwiązania stowarzyszenia. Decyzje w tych sprawach podejmowały władze administracyjne I i II instancji. Istniejące przepisy prawne przyznawały również władzom szerokie uprawnienia nadzorcze w stosunku do stowarzyszeń, między innymi mogły żądać protokołów, uchwał, sprawozdań z działalności i tym podobne. Zasada wolności koalicji stawała się więc fikcją. Podsumowaniem tego etapu przemian była konstytucja kwietniowa /23. IV. 1935 roku/. Wyeliminowano z niej między innymi sformułowanie o wolności koalicji, co stanowiło wyraźne ograniczenie praw obywatelskich. Argumentem władz sanacyjnych było stwierdzenie, że uprawnienia te zostały już skodyfikowane w ustawach zwykłych. Specjalnym rodzajem stowarzyszeń były pracownicze związki zawodowe. Ich statut prawny nie był uregulowany jednolicie w okresie międzywojennym. Na obszarze byłego zaboru pruskiego i austriackiego oraz w województwach wschodnich wobec związków zawodowych stosowano przepisy o stowarzyszeniach. Natomiast na obszarze byłego królestwa obowiązywał dekret Naczelnika Państwa z 8. II. 1919 roku z późniejszymi zmianami, nowelizowany w 1923 roku. Dekret z 1919 roku wprowadzał system zgłoszeniowy w zakresie powstawania związków zawodowych. Zgłoszenia przyjmowali inspektorzy pracy, którzy również prowadzili nadzór nad ich działalnością. W odniesieniu do związków o zasięgu ogólnokrajowym wymagane było posiadanie statutu. Odmowa rejestracji mogła być zaskarżona do sądu. Sądy okręgowe miały jednocześnie moc zawieszenia działalności lub rozwiązania związku. Związki zawodowe mogły łączyć się w zrzeszenia. Po unifikacji prawa o stowarzyszeniach /1932 rok/ nadal obowiązywał dekret z 1919 roku. Niektóre jego przepisy uległy jednak zmianie na niekorzyść związków. Rozszerzono między innymi nadzorcze uprawnienia władz administracyjnych co do działalności związków. Związki zawodowe skupiały w swych szeregach znaczną część klasy robotniczej i wywierały w ten sposób wpływ na stosunki społeczne i polityczne w państwie. Zgrupowane były w centralach związkowych będących pod wpływami partii i stronnictw politycznych. Jedną z największych central był Związek Stowarzyszeń Zawodowych /Komisja Centralna Związków Zawodowych/, grupujący związki klasowe będące pod wpływami Polskiej Partii Socjalistycznej. W latach 1925-1935 istniała odrębna centrala lewicowych związków zawodowych będąca pod wpływami Komunistycznej Partii Polskiej. Inną centralą związkową było Zjednoczenie Zawodowe Polskie zrzeszające związki propagujące idee solidarystyczne. Zjednoczenie to miało decydujące wpływy na obszarze byłego zaboru pruskiego. Początkowo znajdowało się pod wpływem Narodowej Partii Robotniczej, by z czasem zbliżyć się do Obozu Zjednoczenia Narodowego. Ponadto istniały Chrześcijańskie Związki Zawodowe będące pod wpływami chadecji. Po przewrocie majowym dokonano rozłamu w klasowych związkach zawodowych tworząc Związek Związków Zawodowych /ZZZ/. Pozostając pod wpływami sanacji zrzeszał głównie pracowników zatrudnionych w zakładach stanowiących własność państwa. W 1937 roku, w wyniku rozłamu w ZZZ powstała nowa organizacja: Zjednoczenie Polskich Związków Zawodowych, będące pod wpływem Obozu Zjednoczenia Narodowego. Poza dużymi centralami związkowymi pozostawały związki określane jako „dzikie”. Istniały również odrębne związki mniejszości narodowych. W Komisji Centralnej ZZZ był wydział związków żydowskich i niemieckich. W II Rzeczypospolitej działała również znaczna liczba stronnictw politycznych, początkowo o zasięgu lokalnym. Z czasem jednak, pod wpływem rozwoju stosunków społeczno-politycznych doszło do scalenia i organizacyjnego umocnienia ugrupowań politycznych. Charakterystyczny jest fakt, że większość z nich ograniczała swą działalność do określonych narodowości. Stronnictwa polityczne początkowo nie podlegały przepisom o stowarzyszeniach. Działały one w oparciu o Okólnik nr 51 Ministra Spraw Wewnętrznych z 17.II.1920 r. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 1932 roku stronnictwa polityczne nie zostały formalnie wyłączone spod działania prawa o stowarzyszeniach. Istniała więc możliwość stosowania tych przepisów wobec organizacji politycznych mimo oświadczenia naczelnika wydziału administracyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że rząd nie zamierza stosować prawa o stowarzyszeniach do partii politycznych. Lata 1933-1939 to okres stosowania nowego prawa o stowarzyszeniach. Pełniło ono jednak w rękach władz administracyjnych rolę skutecznego instrumentu krępowania działalności stowarzyszeń i organizacji przede wszystkim politycznych i społeczno- kulturalnych oraz związków zawodowych nie związanych z rządzącym obozem. Rozwijały się natomiast te ugrupowania, głównie wojskowe i wojskowo-sportowe, które wyraziły gotowość współpracy z sanacją.

Daty skrajne:

1848-1963

Klasyfikacja:

stowarzyszenia i związki

Nazwa twórcy:

Daty:

1848-1963.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

416

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

414

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.52

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak system informatyczny (całość), patrz także tradycyjny

W zespole zmikrofilmowano 405 j. a. o sygn.: 1-4 (nr O: 66174-66177), 6-30 (nr O: 66178-66203), 31-108 (nr O: 66205-66282), 110-172 (nr O: 66283-66345), 173-187 (nr O: 66347-66361), 189-238 (nr O: 66362-66411), 239-244 (nr O: 66413-66418), 246-320 (nr O: 66419-66493), 322-342 (nr O: 66494-66514), 342-407 (nr O: 665515-66204), 409 (nr O 66346), 410 (nr O 66412) oraz zdigitalizowano j.a. sygn.: 1-4, 6-108, 110-123, 133-244, 246-320, 322-358, 360-407, 409, 411 10 j.a. o sygn. 124-132, 359 to wakaty. Sygn. 359 przeniesiono do zespołu nr 884 Związek Powstańców Wielkopolskich i znajduje się pod sygn. 556 (FOTOBAZA). Sygnatury w zespole: 1-123, 133-358, 360-424, jednostki: 414 j.a. (sygn. 1-123, 124-132 vacaty, 133-358, 359 vacat, 360-424).