Inspekcja Przemysłowa w Inowrocławiu

Sygnatura
6/124/0
Daty skrajne
[1857] 1894-1920 [1931]
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Wystawy przemysłowe: badanie materiałów, wskaźniki cen 2. Sądy przemysłowe: zatrudnianie kobiet i młodocianych, położenie robotników 3. Robotnicy: regulaminy pracy, strajki, lokauty, wypadki przy pracy, kontakty z organizacjami branżowymi 4. Zezwolenia na zakładanie przedsiębiortstw i instalację kotłów

Dzieje twórcy:

Inspekcja powstała 1 IV 1894 r. na bazie noweli ordynacji przemysłowej jako organ nadzoru przemysłowego rejencji z radcą przemysłowym na czele. Kontrolowała wykonanie przepisów pruskiej ordynacji przemysłowej w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pracy i produkcji, zatrudnienia kobiet i młodocianych, warunków higieny pracy, regulaminów fabrycznych oraz kontroli kotłów parowych.

Daty skrajne:

[1857] 1894-1920 [1931]

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1857-1893, 1894-1920, 1921-1931.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Königliche Gewerbe Inspektion Hohensalza

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

64

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

64

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.75

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.75

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA