Dyrekcja Lasów Państwowych w Bydgoszczy

Sygnatura
6/129/0
Daty skrajne
[1889] 1920-1932
Liczba serii
37
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy organizacyjno-finansowe 2. Sprawy nadleśnictw

Dzieje twórcy:

Sprawy administracji lasami państwowymi podlegały najpierw wydziałom leśnym rejencji. Od 1920 r. kompetencje te przekazano urzędom wojewódzkim. Rozporządzeniem Prezydenta RP z 22 VI 1924 r. zarząd lasami przejęło przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe. Przedsiębiorstwem zarządzała Centralna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie. Podlegały jej dyrekcje okręgowe lasów państwowych. Ostatecznie rozporządzeniem z 30 XII 1924 r. zarząd lasami zorganizowano w odrębną gałąź administracji państwowej. Na bazie okręgowych dyrekcji lasów państwowych powołano wyodrębnione dyrekcje lasów państwowych podległe Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych. Dyrekcje nadzorowały nadleśnictwa i leśnictwa, które zajmowały się bezpośrednim zarządzaniem lasami państwowymi. Dyrekcja Bydgoska nadzorowała jednostki położone na terenie województw: pomorskiego i poznańskiego. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 8 VIII 1932 r. Dyrekcja Lasów Państwowych w Bydgoszczy została zlikwidowana, a jej kompetencje nadzorcze nad jednostkami podległymi przeniesiono odpowiednio na terytorialne Dyrekcje Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Toruniu.

Daty skrajne:

[1889] 1920-1932

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1889-1919, 1920-1932.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1119

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1119

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

19.92

Ogółem opracowanych metrów bieżących

19.92

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA; baza danych MAPY