Wydział Powiatowy w Wyrzysku

Sygnatura
6/186/0
Daty skrajne
[1861]1873-1920
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Zarząd i administracja powiatem: sprawy państwowe i prowincji, sejmik powiatowy, wydział powiatowy, państwowa kasa komunalna i oszczędnościowa, budżety, podatki, budowa kolei żelaznych, szos i dróg, sprawy ubogich, dobroczynność, zakłady opiekuńcze II. Sprawy dotyczące powiatu, gmin i obszarów dworskich: zarządzenia policyjne, policja przemysłowa i weterynaryjna, dysmembracje, wywłaszczenia, nadzór policyjny nad rybołówstwem i myślistwem, sprawy dotyczące usc, szkół III. Sprawozdawczość administracyjna i sprawy sporne: nadzór nad gminami i samodzielnymi obszarami dworskimi, kontrole towarzystw wodnych, komisje obwodowe IV. Sprawy małej kolei i sprawy publiczne: kredyty na budowę

Dzieje twórcy:

Wydział Powiatowy w Wyrzysku został powołany na mocy ustawy z 13 XII 1872 r. Zakres kompetencji wydziału wraz z jego późniejszymi zmianami określiły kolejne akty ustawodawcze z 20 XI 1873 r., 2 IV 1878 r., 19 III 1881 r. i 28 II 1884 r. Wydział Powiatowy był ciałem kolegialnym o charakterze samorządowym, zarządzanym przez landrata jako przewodniczącego. Obok landrata w skład urzędu wchodziło 6 członków wybieranych spośród posłów do sejmiku powiatowego. Zasadniczym zadaniem wydziału było współdziałanie z landraturą w zakresie zarządzania sprawami powiatu i czuwanie nad interesami administracji państwowej, m.in. przygotowanie i realizacja decyzji sejmiku, mianowanie urzędników powiatowych, wydawanie opinii w sprawach państwowych. Tokiem spraw wydziału kierował landrat. Zwoływał i przewodniczył zebraniom, prowadził sprawy bieżące, reprezentował wydział na zewnątrz. Wydział Powiatowy w Wyrzysku funkcjonował do 1920 r., tzn. przejęcia administracji przez władze polskie.

Daty skrajne:

[1861]1873-1920

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1861-1861, 1873-1920.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisausschuss Wirsitz

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

323

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

323

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.1

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak