Parafia w Szubinie

Sygnatura
6/219/0
Daty skrajne
1766-1777
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Statut parafii.

Dzieje twórcy:

Sieć parafii, najniższych jednostek organizacji kościelnej, rozwijała się od XII w. Zwierzchnikiem parafii był proboszcz, podporządkowany biskupowi zarządzającemu diecezją, do której należy parafia. W średniowiecznej Polsce parafie obejmowały kilka lub kilkanaście wsi. Były powiązane z własnością ziemską: właściciel, zazwyczaj świecki, utrzymywał patronat nad kościołami. Wierni na rzecz parafii ponosili różne świadczenia, jak dziesięcina czy świętopietrze. W parafiach prowadzono księgi metrykalne: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i tzw. wykaz parafian. Centralnym ośrodkiem życia parafii kościół parafialny. Największa liczba parafii powstała w XIV i XV w., co wiąże się z rozprzestrzenieniem chrześcijaństwa na tereny wiejskie. Od XIII w. przy zamożniejszych parafiach zaczęły powstawać podstawowe szkoły parafialne, a w miastach także przytułki. Rozkwit szkolnictwa parafialnego przypada na XV w. i początek XVI w. W XVI w. uczono łaciny i śpiewu kościelnego. Uposażenie nauczycieli opierało się głównie na dziesięcinach. Funkcje nauczyciela pełnili głównie klerycy, wychowankowie szkół katedralnych lub kolegiackich. Z czasem zmieniły się zadania szkół parafialnych - przygotowanie do służby kościelnej (ministrant i muzyk), przekazanie chłopcom podstawowej znajomości czytania, pisania, niekiedy rachunków. Na początku XIX w. szkoły parafialne zaczęły tracić na znaczeniu i zanikać na rzecz podporządkowanym władzom świeckim szkół elementarnych, zwanych także ludowymi.

Daty skrajne:

1766-1777

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1766-1777.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak