Klasztor Jezuitów w Bydgoszczy

Sygnatura
6/429/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
399

Zawartość:

Nie zachowały się akta własne; pozostałe teczki akt mają różną proweniencję zespołową i zostały wytworzone przez sąd landwójtowski w Bydgoszczy, regencję w Kwidzynie i Deputację Kamery Wojenno-Domenalnej w Bydgoszczy; dotyczą sporu z Żydowską Gminą Wyznaniową w Inowrocławiu w sprawach finansowych, sprawowania nadzoru nad klasztorem przez administrację pruską i naprawy budynku poklasztornego.

Dzieje twórcy:

Jezuici zostali sprowadzeni do Bydgoszczy w 1616 r. jako kaznodzieje i spowiednicy przy kościele farnym. W 1618 r. utworzono misję, rok później rezydencję podlegającą kolegium w Toruniu. Na przełomie lat 1648/49 ukończono świątynię, kolegium w 1653 r. Istniał teatr, bursa muzyczna oraz bractwa kościelne. Po rozwiązaniu zakonu przez Klemensa XIV w 1773 r., w Prusach mogli działać dłużej. W 1782 r. kolegium zostało ostatecznie zlikwidowane, a majątek przeznaczony na cele edukacyjne.

Daty skrajne:

[1760]1773-1806

Klasyfikacja:

instytucje wyznaniowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1760-1760, 1773-1806.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.05

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.05

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA