Związek Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział we Włodawie

Sygnatura
36/181/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

sprawy organizacyjno-personalne z lat 1941-1951 (sygn. 1-2); księgi protokołów zarządu spółdzielni "Jedność" z lat 1933-1945 (sygn. 2-3); księgi udziałowców z lat 1933-1945 (sygn. 4-9); ewidencja osób należących do zastępstwa banku "Społem" z lat 1940-1942 (sygn. 10); księgi inwentarzowe z lat 1933-1950 (sygn. 11-13); księga odbiorców i dostawców z lat 1942-1943 (sygn. 14); obligacje i sprawy ubezpieczeń z lat 1934-1943 (sygn. 15); bilanse z lat 1933-1943 (sygn. 16); akta osobowe z lat 1942-1943, 1945-1948 (sygn. 17-43)

Dzieje twórcy:

Zarząd Spółdzielni Spożywców „Społem” we Włodawie funkcjonował w latach 1933-1940. W sierpniu 1940 r. powstał Zarząd Spółdzielni „Jedność” we Włodawie. Funkcjonował do listopada 1944 r. kiedy powołany został „Społem” Związek Gospodarczy Spółdzielni RP Oddział we Włodawie. W 1948 r. powstała Centralna Spółdzielnia Spożywców „Społem” Składnica we Włodawie. W 1949 r. zrezygnowano z nazwy „Społem” przemianowano Centralę na Związek Spółdzielni Spożywców Składnica we Włodawie, który został wcielony do oddziału chełmskiego. Siedziba spółdzielni mieściła się we Włodawie kolejno przy ulicach 3 Maja 6, Niecała 2. Status prawny – administracja spółdzielczości. Organami związku były: walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarząd, komitety członkowskie. Związek m. in. organizował i prowadził zakłady gastronomiczne, zakłady usługowe, prowadził działalność społeczno-kulturalną.

Daty skrajne:

1933-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1933-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

43

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

43

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak