Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie w Szwajcarii

Sygnatura
716/3/29
Daty skrajne
1962-1976
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dokumenty organizacyjne, sprawozdania z walnych zgromadzeń, protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, listy członków, korespondencja, zaproszenia na organizowane imprezy kulturalne. Towarzystwo wydawało „Komunikat”. W zbiorach bibliotecznych Fundacji AHP znajduje się numer z 1963 r.

Dzieje twórcy:

Szwajcarska Sekcja Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu powstała w 1962 r. w Genewie. Jej celem było popieranie w Szwajcarii rozwoju nauk historycznych, literackich i sztuki polskiej. Była samodzielnym towarzystwem, opartym na szwajcarskim prawie o stowarzyszeniach i złożonym z członków PTHL zamieszkałych w Szwajcarii. Działała do 1976 r.

Daty skrajne:

1962-1976

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie w Szwajcarii

Daty:

1962-1976.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Société historique et littèraire polonaise en Suisse

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

AHP PTHL. 1 mb. Towarzystwo wydawało „Komunikat”. W zbiorach bibliotecznych Fundacji AHP znajduje się numer z 1963 r.