Urząd Stanu Cywilnego Duszniki (pow. szamotulski)

Sygnatura
53/1850/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
7461

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1921, małżeństwa i zgony za lata 1874-1941 oraz akta zbiorowe z lat 1969, 2003, 2011, 2014 do księgi urodzeń za rok 1916, a także do 1920 roku i ksiąg małżeństw za lata 1916, 1930, 1940, 1941

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1941, 1969, 2003, 2011, 2014

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1941, 1969-1969, 2003-2003, 2011-2011, 2014-2014.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

190

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

170

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.41

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.17

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny; sygn. 88-90 vacaty
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

W zespole zmikrofilmowano 82 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 53: 87482-87493), 13-33 (nr O: 55490-55510), 34-76 (nr 53: 87494-87536), 88-93 (nr 53: 87537-87542) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33;;;; 3 j.a. o sygn. 88-90 to wakaty, ponieważ zostały przesunięte do zespołu nr 1975, Urząd Stanu Cywilnego Wierzeja, i zinwentaryzowane pod sygn. 193-195.