Urząd Stanu Cywilnego Gorzyczki (pow. kościański)

Sygnatura
53/1856/0
Daty skrajne
1877-1935, 2003
Liczba serii
6
Liczba skanów
686

Zawartość:

urodzenia za lata 1877-1918, małżeństwa i zgony za lata 1877-1935 oraz akta zbiorowe z roku 2003 do księgi urodzeń za rok 1915

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1877-1935, 2003

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1877-1935, 2003-2003.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

281

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

212

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Wtóropisy (sygn.: 67-132) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 78 j.a. o sygn.: 1-3 (nr O: 41212-41214), 4-24 (nr O: 55584-55604), 25-66 (nr 53: 87788-87829), 133-135 (nr 53: 87830-87832), 148-153 (nr 53: 87833-87838), 160-162 (nr 53: 87839-87841) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-24