Urząd Stanu Cywilnego Gruszczyn (pow. poznański)

Sygnatura
53/1859/0
Daty skrajne
1876-1895
Liczba serii
6
Liczba skanów
1363

Zawartość:

urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1876-1895

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1876-1895

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1876-1895.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

117

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

117

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.1

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

Wtóropisy (sygn.: 57-84) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 26 j.a. o sygn.: 1-26 (nr O: 55626-55651), oraz zdigitalizowano (skany) 34 j.a. o sygn.: 27-56 (nr 53: 88824-88853), 101 (nr 53 88854), 103 (nr 53 88855), 116-117 (nr 53: 88856-88857) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-56, 101, 103, 116-117