Urząd Stanu Cywilnego Poznań - I obwód wiejski

Sygnatura
53/1927/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
22232

Zawartość:

urodzenia z lat 1874-1919 (1920-1921), małżeństwa i zgony za lata 1874-1935

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1935

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1935.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

392

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

358

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

9.14

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny (sygn. 1-77, 79-239, 243-381)
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Inwentarz książkowy - patrz też system informatyczny (sygn.: 1-77, 79-239, 243-309) Wtóropisy (sygn.: 119-183) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 39 j.a. o sygn.: 1-6 (nr O: 44260-44275), 11 (nr O 44276), 12 (nr O 44265), 13 (nr O 44259), 14-18 (nr O: 57042-57046), 20-23 (nr O: 57047-57050), 25-28 (nr O: 57051-57054), 30-33 (nr O:57055-57058), 35-39 (nr O: 57059-57063), 41-44 (nr O: 57064-57067), 46-49 (nr O: 57068-57071) oraz zdigitalizowano sygnatury 14-18, 20-23, 25-28, 30-33, 35-39, 41-44, 46-49 4 j.a. o sygn. 78, 240-242 to wakaty, ponieważ zostały przesunięte do innych zespołów. Sygn. 78 do zespołu nr 801, Urząd do Spraw Genealogicznych w Poznaniu, i znajduje się pod sygn. 315. Sygn. 240-242 do zespołu nr 5542, Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Główna, i znajdują się pod sygn. 1-3. Sygnatury w zespole: 1-77, 79-239, 243-381, jednostki: 377 j.a. (sygn. 1-77, 78 vacat, 79-239, 240-242 vacat, 243-381).