Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Hrubieszowie

Sygnatura
36/440/0
Daty skrajne
[1947]1952-1975
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

operaty techniczne, klasyfikacyjne, pomiarowe, rejestry pomiarowe oraz mapy sytuacyjne, ewidencyjne, obszaru scalania z lat 1947, 1952-1975 (sygn. 1-104)

Dzieje twórcy:

Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Hrubieszowie powstało 1 stycznia 1966 r. Likwidacja nastąpiła w 1975 r. Siedziba biura mieściła się w Hrubieszowie przy ulicy Dzierżyńskiego 15. Status prawny – administracja specjalna, gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo. Do podstawowych zadań PBGiUR należało m. in. wykonywanie projektów podziału terenów budowlanych i innych gruntów na obszarach wsi; wykonywanie prac klasyfikacyjno-gleboznawczych; wykonywanie opracowań geodezyjnych, kartograficznych i reprodukcyjnych dla potrzeb rolnictwa, wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów; prowadzeniem resortowych składnic map i innej dokumentacji geodezyjnej.

Daty skrajne:

[1947]1952-1975

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1947-1947, 1947-1947, 1952-1975, 1952-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

104

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

104

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak