Księgi grodzkie grabowieckie

Sygnatura
35/10/0
Liczba serii
12
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Zapisy (inscriptiones): - Zapisy, wyroki, relacje, 1502-1596[1760], 15 j.a. - Zapisy [inscriptiones] - czystopis, 1596-1757, 23 j.a. - Zapisy - brudnopis, protocollon, 1551-1784, 27 j.a.; 2. Relacje (relationes): - Relacje - księgi [relationes. RMO] - czystopis, 1559-1767, 53 j.a. - Relacje - brudnopis, protocollon, 1600-1784, 34 j.a. - Relacje - akta luźne, 1559-1784, 69 j.a. 3. Wyroki [decreta], 1581-1783, 32 j.a. 4. Plenipotencje [plenipotentiae], 1681-1783, 4 j.a. 5. Wpisy spraw [regestra causarum], 1595-1780, 8 j.a. 6. Inkwizycje, 1746 - 1762, 1 j.a.; 7. Ekstrakty, 1631 - 1726, 1 j.a.; 8. Korespondencja urzędników grodzkich grabowieckich, 1592 - 1775, 7 j.a.; 9. Fragmenty ksiąg, XVI - XVIII w., 1 j.a.; 10. Varia akt sądów szlacheckich, 1646 - 1806, 1 j.a.

Dzieje twórcy:

Pierwsze wzmianki o istnieniu starostwa grodowego w Grabowcu pochodzą z XV w. Na czele grodu stał starosta, który jako urzędnik królewski sprawował w imieniu panującego na podległym terenie władzę administracyjną, wojskową i sądowniczą. Sąd grodzki grabowiecki zakończył swoją działalność po I rozbiorze, w wyniku decyzji władz austriackich (1784 r.). Siedziba kancelarii grodzkiej mieściła się w Grabowcu. Status prawny – instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości – sądy, trybunały. Do zadań starosty należało: ogłaszanie uniwersałów królewskich, ściąganie podatków, zarząd dóbr królewskich i opieka nad zamkiem. Sprawował również funkcje sądownicze, a jego jurysdykcji podlegały sprawy karne z zakresu tzw. 4 artykułów starościńskich (podpalenie, napad na drodze publicznej, najście na dom, zgwałcenie), wszystkie sprawy szlachty gołoty oraz egzekucja wyroków wszelkich sądów. Miał też prawo przyjmowania do swoich akt zeznań z zakresu sądownictwa niespornego (dotyczących dóbr ziemskich oraz zobowiązań finansowych gwarantowanych na tych dobrach). Obszarem działania starosty oraz podległego mu sądu grodzkiego grabowieckiego był powiat grodowy. W ramach swoich czynności jurysdykcyjnych starosta rozstrzygał pozostające w jego gestii sprawy większej wagi na zwoływanych co 6 tygodni roczkach (termini iudiciales). Towarzyszyli mu powoływani przez niego: podstarości (viecapitaneus), sędzia grodzki (iudex castrensis) i pisarz (notarius castrensis). Sprawy karne w razie schwytania na gorącym uczynku, o naruszenie bezpieczeństwa sądów i sejmików oraz egzekucje wyroków rozpatrywane były przez urząd grodzki (officium castrense) na roczkach skargowych (termini officiorum seu querellarum), odbywających się co 2 tygodnie pod przewodnictwem podstarościego (występującego jako iudex causarum officii) i pisarza. Czynności związane z administracyjną działalnością starosty, funkcjonowaniem grodu oraz przyjmowaniem wpisów od stron i obsługą posiedzeń sądu realizowane były przez stale urzędującą kancelarię grodzką.

Daty skrajne:

1502-1806

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1502-1806.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Acta castrensia Grabovecensia

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

276

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

276

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

29.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

28.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz opublikowany Nie Archiwum Państwowe w Lublinie. Inwentarz ksiąg dawnych, opr. J. Riabinin, W 1931
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak spis ksiąg grabowieckich wykonany podczas skontrum