Urząd Stanu Cywilnego Objezierze (pow. obornicki)

Sygnatura
53/4771/0
Daty skrajne
1893-1933
Liczba serii
6
Liczba skanów
1487

Zawartość:

urodzenia za lata 1893-1919 (1920-1921), małżeństwa i zgony za lata 1893-1933

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1893-1933

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1893-1933.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, angielski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

184

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

155

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.59

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.35

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

W zespole zdigitalizowano j.a. o sygn.: 1-24, 49-51, 64-66, 70-73, 83-87, 94-99, 103-105, 109-111, 114-116