Majątek Pudliszki - Józef Łubieński

Sygnatura
53/5299/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
13

Zawartość:

Jedyna jednostka zawiera fragment listu albo memoriału poświęconego organizacji i technologii pracy w gospodarstwie rolnym w Pudliszkach.

Dzieje twórcy:

Pudliszki – dziś wieś w gminie Krobia, powiecie gostyńskim, województwie wielkopolskim. Od początku XIX w. majątek Pudliszki należał do Jana Pruskiego. W 1823 r. Józef Łubieński, syn Feliksa i Tekli z Bielińskich, ożenił się z Józefą, córką Jana Pruskiego i w ten sposób wszedł w posiadanie tego majątku . W 1855 r., na skutek kłopotów finansowych, Józef Łubieński był zmuszony wystawić Pudliszki na licytację. Majątek trafił wtedy w ręce niemieckie, a właścicielem został kupiec Webendoerfer . Następnie, w 1862 r. za 350 tys. talarów majątek zakupił Hermann Kennemann, jedne z założycieli Hakaty . Kolejnymi właścicielami byli Otto Jouanne, zięć Kennemanna (1910), Zygmunt Mikulski i Stanisław Fenrych (1920). W 1931 r. jedynym właścicielem pozostał Mikulski, a od 1936 jego córka Janina Felicja z Mikulskich Sumińska . W końcu XIX i na początku XX w. majątek Pudliszki zajmował obszar 698 ha, z czego większość 496 ha stanowiły pola . W 1837 r. powstała tu jedna z pierwszych w Wielkopolsce cukrownia, a w 1923 fabryka konserw. [Opracował M.Zdunek]

Daty skrajne:

I poł. XX w.

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1901-1950.

Nazwa dawna:

Majątek Pudliszki - Fenrych

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny