Varia - zbiór szczątków zespołów

Sygnatura
29/32/0
Daty skrajne
1409 - 1897
Liczba serii
23
Liczba skanów
739

Zawartość:

1. Documenta super nonnulla bona Regni Poloniae (dobra królewskie) 1783-1810 (sygn. 1) 2. Acta comissariorum Regiae Maiestatis in civitate Biecz (Sąd komisarski w Bieczu) 1518-1550 (sygn. 2) 3. Inwentarz browaru starostwa krakowskiego 1785 (sygn. 3) 4. Luźne zapiski sądowe 1419-1790 (sygn. 4-5) 5. Pozwy na sąd ziemski w Książu 1588-1611 (sygn. 6) 6. Różne ekstrakty z ksiąg ziemskich i grodzkich miast województwa krakowskiego i ruskiego 1409-1794 (sygn. 7-14) 7. Ekstrakty z różnych ksiąg sądowych, kontrakty, pojedyncze akta z okresu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, XVII w. - 1829 (sygn. 15-16) 8. Extractus relat. posit. citat. ex actis terrestribus Cracoviensibus 1777-1788 (sygn. 17) 9. Zbiór pomników prawa niemieckiego składający się ze zbioru łacińskiego (ius provinciale, ius municipale, ius feodale, registrum iuris Magdeburgensis liber primus et secundus) i zbioru niemieckiego (dystynkcje saskie i zbiór ortyli magdeburskich dla Wrocławia i Krakowa poł. XV w. (sygn. 18) 10. Spisy i kopie przywilejów różnych miast województwa krakowskiego i ruskiego 1580-1786 (sygn. 19-20) 11. Akta (oryginały i kopie) do dziejów m. Krosna nad Wisłokiem 1410-1897 (sygn. 21) 12. Księga wójtowska m. Strzyżowa nad Wisłokiem 1594-1622 (sygn. 22) 13. Księgi radziecko-ławnicze m. Kalwarii Zebrzydowskiej 1630-1811 (sygn. 23-24) 14. Księga radziecko-ławnicza m. Ropczyc 1694-1727 (sygn. 25) 15. Akta (oryginały i kopie) do dziejów Podhala (własność ziemska, sołectwa, wybraniectwa) 1595-1821 (sygn. 26) 16. Księga wiejska Klimkówki nad Ropą 1600-1762 (sygn. 27) 17. księga grodzka lwowska 1687 (sygn. 28) 18. Księga grodzka sanocka 1736-1738 (sygn. 29) 19. Taksa wojewodzińska Piotra Kmity 1538 (sygn. 30) 20. Konsygnacje akt grodzkich i ziemskich krakowskich oraz c.k. Sądu Apelacyjnego Galicji Zachodniej z 1817-1818, 1829 (sygn. 31-34) 21. Tariffae variarum cohortium militarium (taryfy świadczeń na rzecz chorągwi wojskowych) 1676 (sygn. 35) 22. Compendia damnorum per varios exercitus Regni Poloniae bonis palatinatus Cracoviensis illatorum (szkody wojskowe) 1699-1710 (sygn. 36-37) 23. Pamiętnik Ksawerego Drzewieckiego (komisarza komisji porządkowej cywilno-wojskowej województwa wołyńskiego powiatu krzemienieckiego) 1790-1795 (sygn. 38)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1409 - 1897

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1409-1897.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

38

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
indeks osobowy Nie
inwentarz opublikowany Nie

Zespół w Oddziale I.