Krajowy Urząd Kultury Rolnej we Frankfurcie nad Odrą

Sygnatura
65/82/0
Daty skrajne
[1817] 1919-1933 [1944]
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja ogólna [1852] 1919-1932; sygn. 1-36; 36 j.a. - okólniki i zarządzenia dotyczące funkcjonowania, organizacji i zakresów czynności Komisji Generalnej i Krajowego Urzędu Kultury Rolnej we Frankfurcie nad Odrą (Frankfurt a/O.) oraz urzędów podległych: komisji specjalnych i urzędów kultury rolnej. 2. Gospodarstwa rentowe [1917] 1919-1933; sygn. 37-50; 14 j.a. - ich organizacja, sprawy osadnictwa i pomocy finansowej. 3. Zapomogi i opieka społeczna na rzecz rolnictwa i ludności wiejskiej [1907] 1919-1932; sygn. 51-64; 14 j.a. - zasiłki chorobowe i rentowe. 4. Regulacja rzek [1906] 1919-1930; sygn. 65-69; 5 j.a. - przepisy o regulacji Odry z 1905 r., oraz fundusz na rzecz regulacji rzek. 5. Statystyka 1922-1930; sygn. 70-73; 4 j.a. - roczne sprawozdania finansowe. 6. Archiwa i drukarnia [1900] 1919-1929; sygn. 74-77; 4 j.a. - brakowanie akt własnych urzędu oraz prowadzenie drukarni. 7. Pożyczki dla osadników z terenu Pomorza według poszczególnych powiatów 1925-1933; sygn. 78-235; 158 j.a. - Białogard (Belgard), Bobolice (Bublitz), Bytów (Bütow), Drawsko (Dramburg), Demmin, Franzburg, Greifswald, Gryfino (Greifenhagen), Koszalin (Köslin), Kołobrzeg-Karlino (Kolberg-Körlin), Szczecinek (Neustettin), Szczecin (Randow), Słupsk (Stolp), Szadzko (Saatzig), Sławno (Schlawe), Świdwin (Schivelbein). 8. Postępowania sporne 1920-1932; sygn. 236-248; 13 j.a. - wnoszone przez przed izbę rozjemczą (Schlichtungs-Kammer) dotyczące zniesienia własności. 9. Osadnictwo [1906] 1919-1935; sygn. 249-458; 210 j.a. - parcelacja i podnoszenie kultury rolnej, osadnictwo, tworzenie planów rozwoju dóbr rentowych, parcelacji majątków rycerskich.

Dzieje twórcy:

Mimo szerokich prerogatyw w końcu XIX w. administracja rolna w Prusach oparta na sieci komisji specjalnych i generalnych nie spełniała swej roli, dlatego też od pierwszych lat XX w. trwały prace nad nową ustawą o rolnictwie. Jednakże została ona przyjęta dopiero w 1919 r. Na jej podstawie w miejsce dotychczasowych komisji generalnych powołano krajowe urzędy kultury rolnej a w komisje specjalne zastąpiono urzędami kultury rolnej. Dla prowincji pomorskiej oraz brandenburskiej i Marchii Granicznej Poznań–Prusy Zachodnie został utworzony jeden Krajowy Urząd Kultury Rolnej we Frankfurcie nad Odrą. Głównym zadaniem nowego urzędu było upowszechnianie kultury rolnej, tj. propagowanie nowych metod gospodarowania w rolnictwie, wprowadzanie nowych odmian roślin i zwierząt hodowlanych oraz tworzenie i nadzorowanie nowych gospodarstw rentowych, spółek wodnych i rolnych, zalesianie nieużytków, a także wspomaganie finansowe rolnictwa przez kierowanie polityką kredytową państwa, wreszcie opiniowanie wniosków kredytowych do banków rolnych. Ponadto przy urzędzie utworzono izbę rozjemczą (Spruchkammer), której zadaniem było rozstrzyganie w drugiej instancji spraw spornych, gdy w pierwszej instancji orzeczenie wydawał urząd kultury rolnej. Rewizje były kierowane do Wyższego Krajowego Urzędu Kultury Rolnej (Oberlandeskulturamt). Urzędem zarządzał prezes, a jego skład uzupełniali radcy oraz personel pomocniczy i biurowy. Krajowy Urząd Kultury Rolnej spełniał swoje kompetencje przez działające w terenie urzędy kultury rolnej (Kulturämter). Każdy z nich działał na obszarze dwóch– trzech powiatów. Przy każdym znajdowało się również biuro pomiarowe. W prowincji pomorskiej działało dziewięć urzędów kultury rolnej: w Demmin dla powiatu Demmin i Grimmen, w Greifswaldzie dla powiatu Greifswald ziemskiego i miejskiego oraz powiatu Anklam, w Koszalinie dla powiatów miejskiego i ziemskiego Koszalin, Białogard, Kołobrzeg–Karlino, Kołobrzeg-miasto, Sławno, w Lęborku dla powiatów Lębork i Bytów, w Szczecinku dla powiatów Szczecinek, Drawsko i Człuchów, w Stargardzie dla powiatów Szadzko, Stargard, Pyrzyce, Resko i Choszczno, w Szczecinie dla miasta Szczecin, powiatów Randow, Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Nowogard, Uznam–Wolin, i Wkryujskiego, w Słupsku dla miasta i powiatu ziemskiego oraz w Stralsundzie dla miasta Stralsund i powiatu Franzburg–Barth i Bergen. W 1933 r. władze nazistowskie na podstawie ustawy o nowym kształcie rolnictwa (Neubildung deutschen Bauerntums) zlikwidowały krajowe urzędy kultury rolnej, a ich kompetencje przejęły władze poszczególnych prowincji. Wówczas to przy urzędzie Naczelnego Prezydenta Prowincji Pomorskiej utworzono wydział III – kultury rolnej (Abtheilung III – Landeskulturabtheilung). Wydziałowi temu podlegały wszystkie sprawy dotyczące rolnictwa. W nowym ustroju na najniższym szczeblu pozostawiono nadal urzędy kultury rolnej. Dopływy akt oraz map z komisji generalnych i specjalnych trafiły do szczecińskiego archiwum w latach 1900–1904 oraz 1938–1940. W okresie wojny archiwalia te zostały ewakuowane, m.in. do Bonina koło Łobza, gdzie część z nich zaginęła. Archiwalia Krajowego Urzędu Kultury Rolnej zostały przejęte z aktami Nadprezydenta Prowincji Pomorskiej, a następnie stworzono z nich osobny zespół.

Daty skrajne:

[1817] 1919-1933 [1944]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1817-1918, 1919-1933, 1934-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Landeskulturamt Frankfurt an der Oder

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

458

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

458

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak