Fabryka Maszyn Budowlanych "Bumar-Hydroma" w Szczecinie

Sygnatura
65/446/0
Daty skrajne
[1945] 1946-1995
Liczba serii
88
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Pion Naczelnego Dyrektora 1946-1995, 241 j.a. – organizacja Fabryki (1950-1994); materiały dotyczące przejmowania przez Fabrykę innych przedsiębiorstw (1954, 1968) i nieruchomości (1947-1955); prywatyzacja przedsiębiorstwa (1990-1993); akty normatywne (1953-1995); instrukcje i regulaminy obowiązujące w Fabryce; sprawozdania z zagranicznych wyjazdów służbowych (1964-1973); protokoły kontroli (1964-1995); paszport przedsiębiorstwa (1961, 1979, 1992 i Zakładu Maszyn Budowlanych w Choszcznie z 1979 r.); materiały okolicznościowe (jubileuszowe) – kroniki (od 1947 do 1993), zdjęcia, wycinki prasowe (1982-1988); zbiorowa zakładowa umowa pracy (1956), zakładowy system wynagradzania pracowników wraz ze zmianami (1985-1994); protokoły narad (1952, 1953, 1958-1970); protokoły posiedzeń i materiały na posiedzenia Zakładowej komisji ds zmian w systemie bodźców materialnego zainteresowania w fabryce (1970). II. Pion Zastępcy Dyrektora ds Ekonomicznych 1951-1995, 255 j.a. – plany perspektywiczne i programy rozwoju Fabryki; plany wieloletnie; roczne plany techniczno-ekonomiczne (1952-1988); plany produkcji, zatrudnienia, inwestycyjne, postępu technicznego; sprawozdania z realizacji planów wieloletnich (za lata 1961-1965 i 1971-1975); roczne analizy działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (1955, 1957-1959, 1961-1986, 1988, 1989, 1991); sprawozdania z produkcji (1955-1993), produkcji eksportowej (1968-1972), z zatrudnienia i płac (1957-1989), postępu technicznego, jakości produkcji, stanu bhp, III. Służba Księgowości i Finansów 1952-1999, 99 j.a. – plany finansowe (1952, 1975-1979, 1983, 1984, 1986); plan finansowy likwidacji przedsiębiorstwa (1991); bilanse (1951-1994). IV.Pion Zastępcy Dyrektora ds Technicznych 1947-1970, 30 j.a. – dokumentacja remontowa traktorów (1947-1952); projekty racjonalizatorskie wprowadzone w życie (1954-1958); protokoły posiedzeń Komisji Norm (1952), Komisji Wynalazczości (1954-1959; sprawozdanie z działalności Klubu Techniki i Racjonalizacji (1967-1970). V. Samorząd Pracowniczy 1956-1989, 51 j.a. – protokoły posiedzeń (1959-1980) i sprawozdania z działalności (1960-1972) Rady Zakładowej, sprawozdania z działalności Komisji Młodzieżowej (1969-1970) i Komisji Kobiecej (1969-1970); protokoły posiedzeń Rady Pracowniczej (1956-1975); protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego (1958-1980); współzawodnictwo pracy – protokoły posiedzeń Komisji ds Współzawodnictwa Pracy, sprawozdania z działalności tej Komisji, zobowiązania pracowników (1959-1980); postulaty i wnioski pracowników i ich realizacja (1970). VI. Akta osobowe [1945] 1946-1960; 1303 j.a.- akta osobowe pracowników zwolnionych do 1960 r.

Dzieje twórcy:

W czerwcu 1945 r. w Szczecinie powstała Stacja Państwowego Przedsiębiorstwa Traktorów i Maszyn Rolniczych w Lublinie (Oddział tego przedsiębiorstwa powstał też w Koszalinie). Wiosną 1946 r. Oddział z Koszalina przeniósł swoją siedzibę do Szczecina. Znajdowała się ona przy ul. Tarczyńskiego 4, a warsztaty, magazyny i garaże przy ul. Roosevelta. W kwietniu 1946 r. przejęto od Armii Czerwonej obiekty przy ul. Santockiej i tu zaczęto tworzyć właściwe zakłady. Proces organizacyjny zakończył się 15 marca 1947 r. Pierwszym dyrektorem został inż. E. Błaszczyński. Zakład wielokrotnie zmieniał nazwy. I tak kolejno: Państwowe Przedsiębiorstwo Traktorów i Maszyn Rolniczych w Szczecinie (1946-1947), Warsztaty Okręgowe Technicznej Obsługi Rolnictwa w Szczecinie (1947-1951), Szczeciński Zakład Remontowo-Montażowy Technicznej Obsługi Rolnictwa (1951-1954), Zakład Remontowo-Montażowy Technicznej Obsługi Rolnictwa w Szczecinie (1954-1957), Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Szczecinie (1957-1959), Fabryka Urządzeń Budowlanych w Szczecinie (1959-1966), Fabryka Urządzeń Budowlanych „Hydroma” w Szczecinie (1966-1969), Fabryka Urządzeń Budowlanych „Hydroma” w Szczecinie z Oddziałem w Gryficach (1969-1974), Kombinat Maszyn Budowlanych „Bumar” Fabryka Urządzeń Budowlanych „Hydroma” w Szczecinie z Oddziałem w Gryficach (1974-1977), Fabryka Urządzeń Budowlanych „Bumar-Hydroma” w Szczecinie z Oddziałem w Gryficach (1978), Fabryka Maszyn Budowlanych „Bumar-Hydroma” w Szczecinie (1978-1995). Zakres działania ulegał zmianom. Początkowo Fabryka zajmowała się naprawą sprzętu rolniczego, później zaczęto produkować części zamienne do ciągników i maszyn rolniczych, przyczepy do motocykli „Junak”, windy trałowe dla Stoczni Szczecińskiej, pompy smołowe i olejowe, urządzenia czerpakowe, elementy do maszyn papierniczych i urządzeń chłodniczych. Od lat 60-tych zaczęto produkować pompy i cylindry hydrauliczne oraz żurawie samochodowe różnych typów. Był to podstawowy produkt Fabryki do końca jej istnienia. Od 1991 r. rozpoczął się proces prywatyzacji przedsiębiorstwa. Zakończył się on w lutym 1995 r. likwidacją przedsiębiorstwa państwowego. W jego miejsce powstała spółka akcyjna.

Daty skrajne:

[1945] 1946-1995

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Fabryka Maszyn Budowlanych „Bumar-Hydroma” w Szczecinie 1978-1995; Fabryka Urządzeń Budowlanych „Bumar-Hydroma” w Szczecinie z Oddziałem w Gryficach 1978; Fabryka Urządzeń Budowlanych „Hydroma” w Szczecinie 1966-1969; Fabryka Urządzeń Budowlanych „Hydroma” w Szczecinie z Oddziałem w Gryficach 1969-1974; Fabryka Urządzeń Budowlanych w Szczecinie 1959-1966; Kombinat Maszyn Budowlanych „Bumar” Fabryka Urządzeń Budowlanych „Hydroma” w Szczecinie z Oddziałem w Gryficach 1974-1977; Państwowe Przedsiębiorstwo Traktorów i Maszyn Rolniczych w Szczecinie 1946-1947; Szczeciński Zakład Remontowo-Montażowy Technicznej Obsługi Rolnictwa 1951-1954; Warsztaty Okręgowe Technicznej Obsługi Rolnictwa w Szczecinie 1947-1951; Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Szczecinie 1957-1959; Zakład Remontowo-Montażowy Technicznej Obsługi Rolnictwa w Szczecinie 1954-1957

Daty:

1945-1945, 1946-1995.

Nazwa dawna:

Fabryka Urządzeń Budowlanych "Bumar-Hydroma" w Szczecinie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1979

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1979

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

9.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA