Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych w Gdańsku, Oddział w Szczecinie

Sygnatura
65/447/0
Daty skrajne
1947-1981
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. AKCESJA nr 183/1962 i 201/1962; 16 j.a. - Sprawozdania z działalności (1949-1952, 1954); organizacja przedsiębiorstwa (1949-1950); zarządzenia wewnętrzne (1947-1950); plany pracy (1949-1950); protokoły narad i inspekcji (1949-1951); ocena propozycji przeniesienia bazy przedsiębiorstwa ze Szczecina do Świnoujścia (1957); roboty czerpalne i podwodne na torze wodnym Szczecin-Świnoujście (1949-1952); sprawozdania finansowe (1977-1980). II. AKCESJA nr 2416/2008; 6 j.a.. - plany sytuacyjne Basenu Kaszubskiego 91949), roboty czerpalne i podwodne na torze wodnym Szczecin-Świnoujście (1951, 1956), inwentaryzacja nabrzeża przy Dworcu Głównym w Szczecinie (1959). III. AKCESJA nr 4102/2018; 1809 j.a., 1948-1967; akta osobowe pracowników.

Dzieje twórcy:

Początki sięgają 1945 r. Początkowo była to komórka Biura Odbudowy Portów, od 20.IV.1947 r. samodzielne przedsiębiorstwo z siedzibą w Gdańsku. W Szczecinie początkowo była Baza, od 1958 r. Oddział, a od 1977 r. samodzielne przedsiębiorstwo. W 1982 r. nastąpiła zmiana nazwy na PRCiP „Dragmor”. Od 1.VIII.1993 r. przekształcone zostały w spółkę z o.o. Skarbu Państwa. Przedsiębiorstwo prowadzi roboty pogłębiarskie (czerpalne) w basenach portowych, nabrzeżach i torach wodnych, zajmuje się umacnianiem brzegów, formowaniem gruntów dla celów ekologicznych, rolniczych i leśnych, prowadzi roboty nurkowe przy kładzeniu kabli, wykonuje przepusty dla linii energetycznych i gazowych oraz zajmuje się wydobywaniem kruszyw z dna morskiego.

Daty skrajne:

1947-1981

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1947-1981.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1831

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie